Strona główna » Audyty językowe

AUDYTY JĘZYKOWE

startup business team brainstorming on meeting  working on laptop and tablet computer

Audyt językowy to efektywne narzędzie, które umożliwia dokonanie szczegółowej i obiektywnej oceny umiejętności i kompetencji językowych pracowników Państwa firmy.

Skuteczność audytu przeprowadzanego przez PROLANG jest rezultatem wieloletniego doświadczenia naszych metodyków i wniosków ze współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.

Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych lektorów i metodyków. Badanie (wg zapotrzebowań klienta) może składać się z kilku części (pisemnych i ustnych), które umożliwiają szczegółową ocenę kompetencji językowych pracownika tj.: 

 • pisania,
 • rozumienia tekstu,
 • zakresu słownictwa,
 • złożoności gramatyki,
 • umiejętności komunikacyjnych, 
 • rozumienia ze słuchu.

Przygotowujemy audyt w 100% dostosowany do specyfiki firmy, branży czy charakteru danego stanowiska pracy. To wszystko po to, aby jak najdokładniej stwierdzić, jakie elementy językowe mają wpływ i mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności w pracy.

RODZAJE AUDYTÓW:

Krótki TEST diagnostyczny
+ ROZMOWA z metodykiem 15 minut

Pełny TEST diagnostyczny
+ ROZMOWA 15 minut

Pełny TEST + ROZMOWA + RAPORT z audytu i rekomendacje

Wynikiem audytu jest raport językowy, który otrzymują Państwo po zakończeniu i analizie wyników badania.

Raport obejmuje ocenę każdej badanej osoby i szczegółowo przedstawia:

 • analizę potrzeb,
 • mocne strony językowe,
 • obszary wymagające mniej lub bardziej intensywnej pracy,
 • ukierunkowania i zainteresowania językowe.

W raporcie sugerujemy również:

 • jaki kierunek nauczania należy dobrać pracownikowi pod kątem jego stanowiska zawodowego,
 • jaki wymiar czasu powinien być przeznaczony na szkolenia,
 • jakie są największe atuty językowe badanej osoby i jak można je w racjonalny sposób wykorzystać w praktyce zawodowej.

Korzyści z audytu językowego.

Efektywnie i rzetelnie przeprowadzony audyt daje wymierne korzyści związane z czasem i funduszami przeznaczonymi na szkolenia. Jest to również doskonała pomoc przy ocenie kompetencji językowych nowych pracowników lub tych, których zamierzacie Państwo zatrudnić.