Strona główna » Audyty językowe

AUDYTY JĘZYKOWE DLA FIRM

startup business team brainstorming on meeting  working on laptop and tablet computer

Audyt językowy to efektywne narzędzie, które umożliwia dokonanie szczegółowej i obiektywnej oceny umiejętności i kompetencji językowych pracowników Państwa firmy.

Skuteczność audytu przeprowadzanego przez PROLANG jest rezultatem wieloletniego doświadczenia naszych metodyków i wniosków ze współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.

Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych lektorów i metodyków. Badanie (wg zapotrzebowań klienta) może składać się z kilku części (pisemnych i ustnych), które umożliwiają szczegółową ocenę kompetencji językowych pracownika tj.:

 • pisania,
 • rozumienia tekstu,
 • zakresu słownictwa,
 • złożoności gramatyki,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 • rozumienia ze słuchu.

Przygotowujemy audyt w 100% dostosowany do specyfiki firmy, branży czy charakteru danego stanowiska pracy. To wszystko po to, aby jak najdokładniej ocenić kompetencje językowe pracowników.

RODZAJE AUDYTÓW:

Krótki TEST diagnostyczny
+ ROZMOWA z metodykiem 15 minut

Pełny TEST diagnostyczny
+ ROZMOWA 15 minut

Pełny TEST + ROZMOWA + RAPORT z audytu i rekomendacje

Wynikiem audytu jest raport językowy, który otrzymują Państwo po zakończeniu i analizie wyników badania.

Raport obejmuje ocenę każdej badanej osoby i szczegółowo przedstawia:

 • analizę potrzeb,
 • mocne strony językowe,
 • obszary wymagające mniej lub bardziej intensywnej pracy,
 • ukierunkowania i zainteresowania językowe.

W raporcie sugerujemy również:

 • jaki kierunek nauczania należy dobrać pracownikowi pod kątem jego stanowiska zawodowego,
 • jaki wymiar czasu powinien być przeznaczony na szkolenia,
 • jakie są największe atuty językowe badanej osoby i jak można je w racjonalny sposób wykorzystać w praktyce zawodowej.

 

Korzyści z audytu językowego.

Efektywnie i rzetelnie przeprowadzony audyt daje wymierne korzyści związane z czasem i funduszami przeznaczonymi na szkolenia. Jest to również doskonała pomoc przy ocenie kompetencji językowych nowych pracowników lub tych, których zamierzacie Państwo zatrudnić.

Audyt językowy dla firm w PROLANG

Audyt językowy to nieoceniona pomoc w ocenie i planowaniu rozwoju językowego pracowników danej firmy. Nasze audyty językowe dla firm wykorzystują najnowocześniejsze metodyki i narzędzia oceny, które umożliwiają szczegółową i obiektywną ocenę umiejętności językowych.

Jak wygląda audyt językowy dla firm?

Do oceny wykorzystujemy m.in. krótki test diagnostyczny oraz rozmowę z metodykiem, a w razie potrzeby - pełny test i szczegółowy raport z audytu. Wszystko zaczyna się od rozmowy z klientem i analizy jego potrzeb. Po przeprowadzeniu testów powstaje **raport językowy**, w którym zawierają się informacje m.in. o mocnych stronach językowych pracownika, obszarach wymagających pracy, a także ukierunkowaniach i zainteresowaniach językowych.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu językowego?

Odpowiednio przeprowadzony audyt językowy daje wymierne korzyści:

 • Może pomóc w redukcji kosztów związanych ze szkoleniami, zapewniając efektywne wydatkowanie budżetu szkoleniowego.
 • Audyt językowy jest również doskonałym narzędziem do oceny kompetencji językowych potencjalnych pracowników.
 • Zdecydowanie ułatwia również proces rekrutacji, uwydatniając obszary, które wymagają dodatkowego wsparcia lub szkolenia.

Zachęcamy do sprawdzenia oferty naszej szkoły językowe dla firm.

PROLANG – bo znamy języki!

Jesteśmy przekonani, że skuteczna komunikacja językowa jest kluczem do sukcesu w biznesie. Dlatego poza audytami, oferujemy też testy poziomujące z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Niezależnie od potrzeb firmy, zapewniamy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do każdego klienta. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów:

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner