Strona główna » DIAGNOSTYCZNY Z PORTUGALSKIEGO,

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA PORTUGALSKIEGO

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail! Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KLIKU ZNACZEŃ).
  • W luki można wpisać WIĘCEJ niż jeden wyraz.

Powodzenia!

1 / 40

- ___ ______ ela é ?
- É da Polónia.

Question Image

2 / 40

________ é o teu cantor preferido?

Question Image

3 / 40

Eu ____ casada.

Question Image

4 / 40

Nós ________ ____ animais (lubimy).

Question Image

5 / 40

Ela é a irmã da minha mãe. Ela é a minha ____.

Question Image

6 / 40

A mesa _____ suja.

Question Image

7 / 40

O Pedro tem dois ________ (psy).

Question Image

8 / 40

________-_____ as costas (bolą mnie).

Question Image

9 / 40

No meu tempo livre _____ livros.

Question Image

10 / 40

Conheces ___________ nesta faculdade? (kogoś)

Question Image

11 / 40

Ele está vestido com uma _________ ________ (zielona koszula).

Question Image

12 / 40

Quando quero comprar selos, preciso de ir aos __________ (poczta).

Question Image

13 / 40

Sabes _________ de bicicleta?

Question Image

14 / 40

długopis - __________

Question Image

15 / 40

zarabiać pieniądze - __________________

Question Image

16 / 40

opalać się - __________ ____

Question Image

17 / 40

Qual é a ______ data de nascimento? (pańska)

Question Image

18 / 40

Acreditas _____ Pai Natal?

Question Image

19 / 40

Apaixonei-me _____ Ricardo.

Question Image

20 / 40

Ontem sonhei __________ (o tobie).

Question Image

21 / 40

A criança está _________ ___ mesa. (pod)

Question Image

22 / 40

Tenho aulas de português todas as segundas _____ 17 às 19 horas.

Question Image

23 / 40

Ultimamente ______ ___________ (trabalhar) muito.

Question Image

24 / 40

Depois de ________ (acabar) os exercícios, lava os pratos, por favor.

Question Image

25 / 40

- O que é que compraste à tua mãe?
- Comprei-______ as flores.

Question Image

26 / 40

Quando chegaram à estação, o comboio já _____ _________ (partir).

Question Image

27 / 40

Qual é ___ _____________ cidade do Brasil? (największe)

Question Image

28 / 40

Quando eu ___________ (ter) 15 anos, usava óculos.

Question Image

29 / 40

Se eu ____________(ser) a ti, não falaria com ela.

Question Image

30 / 40

Viremos mais cedo se _______ (ser) necessário.

Question Image

31 / 40

O médico ____ _______ falei, não me ajudou muito. (z którym)

Question Image

32 / 40

O meu vizinho, _____ mulher é cabeleireira, é muito simpático.

Question Image

33 / 40

_________-____ (vender-se) apartamentos.

Question Image

34 / 40

Este livro _____ _________ por Agatha Christie.

Question Image

35 / 40

A Ana não veio à festa. Porque é que ____ __ __________ (nie zaprosiliście jej)?

Question Image

36 / 40

Amanhã _____ chover.

Question Image

37 / 40

Vivo em Lisboa ________ 2003. (od)

Question Image

38 / 40

Apanhem um táxi para que não _____________ (chegar) atrasados.

Question Image

39 / 40

- Vais à festa da Ana?
- Ainda não sei. Talvez ____ (ir).

Question Image

40 / 40

Espero que ela _________(estar) melhor!

Question Image

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%

Ocena zdolności językowych - diagnostyczny test z portugalskiego zapewniający elegancką i rzetelną analizę

Test oceniający znajomość języka portugalskiego, przygotowany przez ekspertów z PROLANG, to skuteczna metoda oceny Państwa umiejętności językowych. Jest to doskonały sposób na szybkie potwierdzenie własnych zdolności przed rozpoczęciem nauki języka. Wypełnienie testu zajmuje tylko kilka minut, serdecznie zapraszamy do skorzystania z niego!

Test ustalający poziom - język portugalski w centrum uwagi

Kompleksowy test oceniający znajomość języka portugalskiego składa się z 40 pytań, które zostały podzielone na dwie kategorie: słownictwo i gramatyka (fleksja, czasy, tryby). Przeprowadzenie testu ustalającego poziom z portugalskiego wymaga jedynie 20 minut. Cechą wyróżniającą ten test jest brak limitu czasowego - możecie Państwo wrócić do poprzednich pytań i zmienić swoje odpowiedzi. Test charakteryzuje się elastycznością, jest przyjazny dla użytkownika i pozwala na szybkie jego uzupełnienie. Został opracowany na podstawie uniwersalnej Skali Rady Europy (CERF), która definiuje 6 poziomów biegłości językowej, podzielonych na trzy grupy: początkującą, średniozaawansowaną i zaawansowaną.

Test ustalający poziom z portugalskiego - dla kogo jest przeznaczony?

Diagnostyczny test z języka portugalskiego jest dostępny dla każdego. Wystarczy podać swój adres e-mail, aby otrzymać wyniki. Test jest całkowicie bezpłatny, nie muszą się Państwo martwić o żadne ukryte koszty. To przezroczysty i profesjonalny sposób oceny biegłości językowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani testami z innych języków, oferujemy również:

Sprawność PROLANG - Test na poziom portugalskiego

Test oceniający znajomość języka portugalskiego to pierwszy krok w rozwoju umiejętności językowych. Po wykonaniu testu, uzyskują Państwo wiedzę o swoim poziomie i biegłości językowej, co umożliwia wybór odpowiedniego kursu językowego. W PROLANG, kursy językowe charakteryzują się nowoczesnym programem nauczania, który jest atrakcyjny i przede wszystkim praktyczny. Nabyte umiejętności językowe, takie jak słownictwo i struktury gramatyczne, przekładają się na płynność w prowadzeniu konwersacji biznesowych, wygłaszaniu prezentacji, publicznych wystąpień czy korespondencji. Specjalizujemy się w języku portugalskim.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner