Strona główna » TEST DIAGNOSTYCZNY Z HISZPAŃSKIEGO.

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY - JĘZYK HISZPAŃSKI

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail! Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KLIKU ZNACZEŃ).
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.
  • W pytaniach zamkniętych więcej niż JEDNA odpowiedź może być poprawna.

Powodzenia!

1 / 40

Pregunta: ¿______te llamas?

Respuesta: Me llamo Beata.

Question Image

2 / 40

¿Qué hora es?

Question Image

3 / 40

Le gusta viajar y sacar las fotos. Su profesión es ______ .

Question Image

4 / 40

El padre de mi mamá es mi ______ .

Question Image

5 / 40

En la casa de María ______ un dormitorio, un salón, un baño y una cocina.

Question Image

6 / 40

Mis abuelos son ______  Colombia. Son colombianos.

Question Image

7 / 40

Me ______ la cabeza.

Question Image

8 / 40

En mi tiempo libre suelo ______ música.

Question Image

9 / 40

Todos los días desayuno ______ las 8 de la mañana.

Question Image

10 / 40

Mi madre ______ 35 años.

Question Image

11 / 40

Mañana ______ a viajar a Francia. Ya nuestros amigos nos están esperando en París.

Question Image

12 / 40

Antes ______ (tocar) el piano todos los días, pero ya no tengo tiempo.

Question Image

13 / 40

Mi hermana ______  muy nerviosa porque mañana se casa.

Question Image

14 / 40

¿______ es tu comida española favorita?

Question Image

15 / 40

Compra las manzanas y ______ (lavar).

Question Image

16 / 40

Si aprendes español, ______ (tener) más amigos.

Question Image

17 / 40

Todos los cuadernos ______ encima de la mesa.

Question Image

18 / 40

El año pasado ______ (comprar) un coche nuevo.

Question Image

19 / 40

Entra en clase y ______ en la silla.

Question Image

20 / 40

Vivimos en un edificio y nuestros ______ siempre se están quejando porque tenemos la música muy alta en el piso.

Question Image

21 / 40

Hasta ahora nunca ______ (montar) en avión.

Question Image

22 / 40

¿Cuál de estos verbos es sinónimo del verbo gozar?

Question Image

23 / 40

En nuestra empresa estamos buscando un especialista que ______ experiencia en instalaciones de aire acondicionado.

Question Image

24 / 40

El profesor está ______ porque nadie ha hecho la tarea.

Question Image

25 / 40

No te preocupes por la mamá, seguramente está bien, ______ llamaremos más tarde.

Question Image

26 / 40

Mi oficina está ______ 5 minutos del estadio.

Question Image

27 / 40

Todos los padres quieren que sus hijos ______ felices.

Question Image

28 / 40

El niño ______ padres son médicos, es el mejor de la clase.

Question Image

29 / 40

Ana y Juan han comprado una casa nueva, por tanto, este fin de semana tienen que hacer la ______.

Question Image

30 / 40

Te esperaré ______ las 8. Después me voy.

Question Image

31 / 40

Hizo la actuación como si ______ Antonio Banderas.

Question Image

32 / 40

Mi amiga me pidió que la ______ (acompañar) a una cita médica.

Question Image

33 / 40

Ayer no dormí, así que hoy tengo unas ______ muy grandes.

Question Image

34 / 40

______ mí, Salamanca es la ciudad ideal para estudiar español.

Question Image

35 / 40

Estudió en Italia, de ahí que ______  perfectamente italiano.

Question Image

36 / 40

Como ______ (decir) lo que piensa, a veces tiene problemas.

Question Image

37 / 40

Aún no lo sé, pero este verano como ______ (poder), me iré de vacaciones a España.

Question Image

38 / 40

Si ______ , habrías sacado mejor nota en el examen de español, pero tu decidiste ir al cine y disfrutar todo tu tiempo libre saliendo con tus amigos.

Question Image

39 / 40

No está cansada, ______ ha trabajado mucho.

Question Image

40 / 40

Puedes decirme algo en caso de que ______ (tener) un problema, trataré de ayudarte.

Question Image

Jeśli chcesz otrzymać wynik testu, podaj swój email:

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Test poziomujący hiszpański – skuteczna weryfikacja umiejętności językowych

Test poziomujący jest doskonałym narzędziem do oceny Państwa zdolności językowych. Nasza szkoła językowa online oferuje nauczanie języka hiszpańskiego jako część oferty szkoleniowej. Test diagnostyczny, który przygotowaliśmy, to precyzyjne narzędzie pozwalające szybko i łatwo zdiagnozować Państwa poziom języka hiszpańskiego.

Jak działa bezpłatny test znajomości hiszpańskiego?

Test poziomujący z hiszpańskiego składa się z 40 zadań, które obejmują zarówno sprawdzenie słownictwa, jak i gramatyki, takie jak czasy, tryby i fleksja. Test został stworzony w oparciu o uniwersalną Skalę Rady Europy (CEFR), która określa 6 poziomów biegłości językowej. Wykonanie testu trwa tylko 20 minut. 

Sprawdzający znajomość języka hiszpańskiego test poziomujący jest całkowicie darmowy. To doskonały sposób na szybką weryfikację umiejętności językowych. Oprócz funkcjonalności umożliwiającej powrót do wcześniejszych pytań i zmianę swoich odpowiedzi, test dostarcza natychmiastową informację zwrotną po zakończeniu, co pozwala na lepsze zrozumienie własnych kompetencji.

Test na poziom hiszpańskiego, który oferujemy, charakteryzuje się elastycznością, szybkością wykonania i jest przyjazny dla użytkownika. Wyniki otrzymają Państwo na podany adres e-mail, co umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poziomu hiszpańskiego. Test można powtarzać i kontrolować tym samym swój językowy progres. Otrzymane wyniki mogą pomóc w ocenie konkretnych obszarów do poprawy.

Komu dedykowany jest nasz test z hiszpańskiego?

Test poziomujący – hiszpański online jest dostępny dla każdego, kto chce zweryfikować swoje umiejętności językowe. Jest on szczególnie polecany dla dorosłych użytkowników, którzy planują doskonalić swoje umiejętności językowe. Po określeniu poziomu za pomocą testu poziomującego j. hiszpańskiego mogą Państwo dobrać odpowiednie szkolenie, dopasowane do Waszych umiejętności. PROLANG dedykuje swoją ofertę przede wszystkim dla profesjonalistów i przedsiębiorców, którzy chcą zyskać pewność siebie w kontaktach biznesowych i rozwijać swoje firmy, współpracując z partnerami zagranicznymi. Nasz test jest również idealny dla studentów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych, którzy chcą mieć jasny obraz swoich kompetencji przed podjęciem dalszych kroków edukacyjnych. Dzięki temu narzędziu każdy może precyzyjnie określić swój poziom i dostosować metody nauki, co czyni nasz test wyjątkowo użytecznym zasobem w procesie nauki i doskonalenia języka hiszpańskiego.

Test poziomującyhiszpański dostępny dla wszystkich

Zapraszamy do skorzystania z naszego testu poziomującego hiszpański, który jest tylko początkiem. Nasz innowacyjny program nauczania pozwoli Państwu zdobyć pewność siebie w komunikacji na rynkach zagranicznych i poszerzyć działalność swojej firmy. Oferujemy efektywne, praktyczne podejście do nauki języka i ciekawe lekcje urozmaicone m.in. prezentacjami multimedialnymi czy kartami konwersacyjnymi. Ułatwia to naukę specjalistycznego słownictwa. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi testami diagnostycznymi:

Wszystkie wymienione testy językowe są darmowe i dostępne dla każdego. Zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności językowych w PROLANG!

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner