Strona główna » DIAGNOSTYCZNY Z WŁOSKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

1 / 40

chiocciola (rzeczownik)

Question Image

2 / 40

La mia azienda si trova ____ Varsavia.

Question Image

3 / 40

biuro (rzeczownik)

Question Image

4 / 40

Lavoro ____ 9 ____ 17.

Question Image

5 / 40

przepraszam (formalnie)

Question Image

6 / 40

Ieri mattina ____ (fare) un'analisi approfondita dei dati finanziari.

Question Image

7 / 40

kupić (czasownik)

Question Image

8 / 40

____ fissare un appuntamento per lunedì?

Question Image

9 / 40

pensja (rzeczownik)

Question Image

10 / 40

Egregio Signor Bianchi,
Le scrivo per avere informazioni sulla consegna.
____,
Giovanni Scopece

Question Image

11 / 40

collega (rzeczownik)

Question Image

12 / 40

- Pronto, scusi? È possibile parlare
con la signora Rossi?
- Certo, ____ passo subito!

Question Image

13 / 40

kończyć studia (czasownik)

Question Image

14 / 40

I documenti? Li ho ____ (lasciare) sulla scrivania.

Question Image

15 / 40

komórka (pot. rzeczownik)

Question Image

16 / 40

Il team ha discusso delle proposte, ma ____ ha accettata solo una.

Question Image

17 / 40

drukarka (rzeczownik)

Question Image

18 / 40

Dopo che il team ____ (concludere) la fase di testing, la direzione ha immediatamente comunicato i risultati al reparto marketing.

Question Image

19 / 40

kwestionariusz (rzeczownik)

Question Image

20 / 40

Il cliente vuole un rimborso ma non possiamo ____ (dare).

Question Image

21 / 40

bezrobotny (rzeczownik/przymiotnik)

Question Image

22 / 40

È necessario che ogni dipendente ____(seguire) i protocolli di sicurezza stabiliti per garantire un ambiente lavorativo sicuro.

Question Image

23 / 40

choroba (rzeczownik)

Question Image

24 / 40

Se ____ (partecipare) al seminario formativo, avrei acquisito competenze aggiuntive.

Question Image

25 / 40

zatrudnić (czasownik)

Question Image

26 / 40

____ (trovare) un accordo con il nostro partner strategico, ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi.

Question Image

27 / 40

zwolnić się (czasownik)

Question Image

28 / 40

Di fronte alle difficoltà del mercato, alcuni competitori ____ (andarsene,passato prossimo)

Question Image

29 / 40

geopolityka (rzeczownik)

Question Image

30 / 40

Credevo che il dipartimento ____ (completare) l'analisi dei dati, ma oggi ho scoperto che la fase di revisione è ancora in corso.

Question Image

31 / 40

inżynieria (rzeczownik)

Question Image

32 / 40

Il mio capo ____ le ore di lavoro a tutti i dipendenti.

Question Image

33 / 40

identyfikator (rzeczownik)

Question Image

34 / 40

Che questo lavoro ___ (essere) impegnativo è ovvio.

Question Image

35 / 40

amministratore delegato (rzeczownik)

Question Image

36 / 40

Dopo che ____ (ricevere) la comunicazione sulle modifiche organizzative, avviammo immediatamente incontri con il team per discutere delle nuove prospettive.

Question Image

37 / 40

jednogłośny (przymiotnik)

Question Image

38 / 40

____ il progetto in anticipo, si sono guadagnati elogi e riconoscimenti per la loro efficienza e impegno nell'ambito lavorativo.

Question Image

39 / 40

prognozować (czasownik)

Question Image

40 / 40

Ho lavorato in questo progetto ____ è arrivato lui.

Question Image

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%

Ocena umiejętności językowych - test z języka włoskiego dla dokładnej analizy

Test sprawdzający wiedzę z języka włoskiego, stworzony przez specjalistów z PROLANG, jest efektywnym narzędziem do oceny Waszych zdolności językowych. Stanowi idealne rozwiązanie do szybkiej weryfikacji posiadanych umiejętności przed podjęciem nauki. Wypełnienie go zajmuje zaledwie kilka chwil, gorąco zachęcamy do wzięcia w niej udziału!

Test poziomujący - skupienie na języku włoskim

Szczegółowy test na znajomość języka włoskiego obejmuje 40 pytań podzielonych na dwie główne sekcje: leksyka i gramatyka (odmiana, czasy, tryby). Realizacja testu poziomującego z włoskiego trwa około 20 minut. Unikalną cechą tego testu jest brak ograniczenia czasowego, co pozwala na powrót do wcześniejszych pytań i zmianę odpowiedzi. Test wyróżnia się swoją elastycznością, jest przyjazny użytkownikowi i umożliwia szybkie wypełnienie. Opracowany został w oparciu o uniwersalną Skalę Rady Europy (CEFR), określającą 6 stopni znajomości języka, podzielonych na trzy kategorie: dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych.

Test z języka włoskiego - kto powinien wziąć udział?

Test diagnostyczny z włoskiego jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy podać swój adres email, by otrzymać rezultaty. Test jest w pełni darmowy, nie trzeba obawiać się żadnych ukrytych opłat. Jest to przejrzysty i profesjonalny sposób na ocenę poziomu znajomości języka. Jeśli interesują Was testy z innych języków, oferujemy także:

Kompetencje PROLANG - Test na znajomość włoskiego

Przystąpienie do testu sprawdzającego znajomość języka włoskiego jest pierwszym krokiem w kierunku rozwijania kompetencji językowych. Po jego ukończeniu, otrzymujecie informacje o swoim poziomie znajomości języka, co pozwala na dobór odpowiedniego kursu. Kursy językowe w PROLANG odznaczają się nowoczesnym podejściem dydaktycznym, są atrakcyjne i przede wszystkim skoncentrowane na praktyce. Zdobyte umiejętności, takie jak znajomość słownictwa i gramatyki, przyczyniają się do płynności w prowadzeniu rozmów biznesowych, prezentacji, wystąpień publicznych lub pisania korespondencji. Specjalizujemy się w nauczaniu języka włoskiego.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner