Strona główna » TEST DIAGNOSTYCZNY Z ANGIELSKIEGO,

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail!
Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KILKU ZNACZEŃ).
  • Tłumaczenia w teście odbywają się dwukierunkowo: w zależności od zadania, tłumaczenie należy wpisać po polsku lub po angielsku.
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.

Powodzenia!

1 / 40

percentage (rzeczownik)

Question Image

2 / 40

task (rzeczownik)

Question Image

3 / 40

tłum (rzeczownik)

Question Image

4 / 40

gorączka (rzeczownik)

Question Image

5 / 40

chef (rzeczownik)

Question Image

6 / 40

quickly (przysłówek)

Question Image

7 / 40

to carry on (czasownik)

Question Image

8 / 40

agreement (rzeczownik)

Question Image

9 / 40

arrangement (rzeczownik)

Question Image

10 / 40

appearance (rzeczownik)

Question Image

11 / 40

wymóg (rzeczownik)

Question Image

12 / 40

zmniejszać (czasownik)

Question Image

13 / 40

whether (partykuła)

Question Image

14 / 40

potwierdzać (czasownik)

Question Image

15 / 40

to ask for (czasownik)

Question Image

16 / 40

to look forward to (czasownik)

Question Image

17 / 40

to take place (czasownik)

Question Image

18 / 40

zdumiony (przymiotnik)

Question Image

19 / 40

to make ends meet (wyrażenie czasownikowe)

Question Image

20 / 40

conscientious (przymiotnik)

Question Image

21 / 40

PART 2 - GRAMMAR

Joanna is in the USA at the moment. She _________ English. (learn)
Question Image

22 / 40

Thanks for lending me the money. I _________ pay you back on Friday.
Question Image

23 / 40

You were very thirsty so you _________ the water very quickly. (drink)
Question Image

24 / 40

I _________ do anything interesting yesterday evening.
Question Image

25 / 40

This is _________ experienced person I have ever met in this factory.
Question Image

26 / 40

The television was on but nobody _________ . (watch)
Question Image

27 / 40

This book _________ in 2019. (write)
Question Image

28 / 40

What _________ you use to do when you were a child?
Question Image

29 / 40

I have been working for my current company _________ two months.
Question Image

30 / 40

Ian lives in London now. He _________ there for seven years. (live)
Question Image

31 / 40

If I _________ shopping today, I will buy some food. (go)
Question Image

32 / 40

Would you mind if I _________ your phone? (use)
Question Image

33 / 40

What __________ your responsibilities?
Question Image

34 / 40

When I am on holiday I enjoy _________ to get up early. (not have)
Question Image

35 / 40

They locked the door when they were leaving, _________ they?
Question Image

36 / 40

I will not come to her unless she _________ her meeting before 4 p.m. (finish)
Question Image

37 / 40

You _________ better be on time or I will be very angry.
Question Image

38 / 40

_________ Anna nor Jack were late.
Question Image

39 / 40

He can't get used to _________ his boss every afternoon. (call)
Question Image

40 / 40

Roger made a high-risk investment and he received high returns. If Roger _________ made this investment, he wouldn't have received high returns.
Question Image

Jeśli chcesz otrzymać wynik testu, podaj swój email:

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

 

Test poziomu angielskiego - szybka i rzetelna weryfikacja kompetencji językowych

Darmowy test na poziom angielskiego to najlepszy sposób, aby sprawdzić własne umiejętności. Przygotowany przez specjalistów PROLANG test to skuteczne narzędzie, umożliwiające sprawdzenie tego, jak wyglądają Państwa kompetencje językowe. To doskonały sposób na szybkie zweryfikowanie swoich umiejętności przed przystąpieniem do szkolenia językowego. Aby wykonać test, wystarczy zaledwie kilkadziesiąt minut – serdecznie zapraszamy!

Test poziomujący – angielski pod lupą

Test z angielskiego sprawdzający poziom kompetencji językowych to zestaw 40 pytań, składających się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy słownictwa, natomiast druga – gramatyki (fleksji, czasów, trybów). Aby wykonać test poziomujący z angielskiego, wystarczy poświęcić 20 minut. Mogą Państwo swobodnie wracać do poprzednich pytań i zmieniać odpowiedzi. Przygotowane przez nas testy językowe charakteryzują się elastycznością, przyjazną dla użytkowników formą oraz możliwością szybkiego uzupełnienia. Powstał on na podstawie uniwersalnej Skali Rady Europy (CEFR). Wyróżnia ona 6 poziomów biegłości językowej, podzielonej na trzy grupy: początkującą, średniozaawansowaną oraz zaawansowaną.

Test poziomujący z angielskiego – dla kogo jest przeznaczony?

Test diagnostyczny z języka angielskiego to narzędzie, z którego może skorzystać każdy. Aby uzyskać wyniki, wystarczy podać swój adres e-mail. Test jest całkowicie darmowy, nie muszą Państwo przejmować się ukrytymi kosztami. To w pełni przejrzysta i profesjonalna forma sprawdzenia biegłości językowej. Jeśli są Państwo zainteresowani również innymi językami, zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych opcji, takich jak:

Test na poziom angielskiego – skuteczność PROLANG

Test poziomujący z angielskiego to pierwszy krok rozwinięcia swoich umiejętności językowych. Po wykonaniu testu zdobędą Państwo wiedzę na temat swojego poziomu i biegłości językowej. Dzięki temu można wybrać odpowiednie szkolenie językowe. PROLANG to szkoła językowa online, która przygotowała unikalną ofertę edukacyjną. Nasze kursy językowe charakteryzują się innowacyjnym programem nauczania, który jest interesujący, a przede wszystkim praktyczny. Poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne przekładają się na biegłość w prowadzeniu biznesowych konwersacji wygłaszaniu prezentacji czy w czasie wystąpień publicznych bądź wymianie korespondencji.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner