fbpx

TEST DIAGNOSTYCZNY Z ANGIELSKIEGO

 

Wykonaj test, wpisując dokładnie słowa, uważając na ortografię i nie dodając na końcu zbędnych spacji.

 

UWAGA!!!
W części leksykalnej wpisz TYLKO JEDNO ZNACZENIE! (NIE podawaj kilku znaczeń po przecinku)
W części gramatycznej NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO WYRAZU.

 

Czas na wykonanie wszystkich ćwiczeń wynosi 20 minut.
Po skończeniu wpisywania zatwierdź TEST uruchamiając przycisk PRZEŚLIJ (SUBMIT).

 

WAŻNE! Aby Twój wynik się odnotował, podaj na końcu swój adres e-mail!