Strona główna » DIAGNOSTYCZNY Z ROSYJSKIEGO

TEST POZIOMUJĄCY ROSYJSKI

TEST DIAGNOSTYCZNY z języka rosyjskiego

Szanowni Państwo!

 • Aby rozpocząć test i otrzymać wynik końcowy, należy podać imię (opcjonalnie nazwisko i numer telefonu) oraz adres email na początku testu.
 • Na wypełnienie testu jest maksymalnie 20 minut.
 • Test składa się z 40 pytań, po 20 ze słownictwa i gramatyki.
 • Podczas wypełniania testu zawsze można powrócić do wybranego pytania i dowolnie zmienić swoją odpowiedź.
 • Test zostanie zakończony dopiero po kliknięciu przycisku "Zakończ test" lub po upłynięciu czasu.
 • W pytaniach otwartych należy wpisać JEDNO lub maksymalnie DWA słowa. W niektórych pytaniach jako podpowiedź podana jest pierwsza litera odpowiedzi lub wyrazy w nawiasie, które trzeba odmienić.
 • W pytaniach zamkniętych należy wybrać tylko JEDNĄ odpowiedź.
 • W zadaniach wykorzystano ilustracje, które mogą okazać się pomocne.

Powodzenia!

Dear Sir or Madam,

 • To take the test and receive your final score, remember to give your name (optionally your surname and mobile number) as well as your email address at the beginning.
 • You will have up to 20 minutes to complete the test.
 • The test consists of 20 lexical and 20 grammatical items.
 • During the test, you can return to a given question and change your answer if you wish.
 • The test will be finished only when you click on the "Zakończ test" button or your time runs out.
 • In the open-text questions, put ONE or TWO words only. In some questions, the first letter of the answer or words in brackets that need to be conjugated or otherwise modified are given as a hint.
 • In the closed-end questions, you may choose only ONE option.
 • Use the pictures to help you.

Good luck!

1 / 40

В моей компании комбинированный режим работы, значит я работаю 3 дня дома и 2 дня в _____.

Question Image

2 / 40

Что это?

Question Image

3 / 40

Брат моей матери это мой...

Question Image

4 / 40

Алина ест вишни, яблоки и малину, потому что это ее любимые...

Question Image

5 / 40

Если вы хотите сесть на автобус, вам придется подождать его на _____.

Question Image

6 / 40

У нее насморк и боль в горле. Вчера она ходила без куртки и наверно п_____.

Question Image

7 / 40

Чтобы элегантно выглядеть на работе, мужчины надевают к______.

Question Image

8 / 40

Когда у кого-то день рождения, НЕ говорим:

Question Image

9 / 40

Подтверждение покупки, которое мы получаем в магазине это ___

Question Image

10 / 40

Синоним слова «компания»: пред_____

Question Image

11 / 40

Закончи пословицу: «Язык до Киева ____».

Question Image

12 / 40

Когда мы ищем новую работу, мы отправляем работодателям ____.

Question Image

13 / 40

Страны бывшего Советского Союза – это страны ____.

Question Image

14 / 40

«Король Лев», «101 далматинец» и «Буратино» это известные м_________.

Question Image

15 / 40

Одна из самых известных достопримечательностей Москвы — Красная ______.

Question Image

16 / 40

Люди ждут ____ на вокзале.

Question Image

17 / 40

После школы я хочу _____ в универ.

Question Image

18 / 40

На Хэллоуин дети украшают_____.

Question Image

19 / 40

По дороге на работу я люблю слушать…

Question Image

20 / 40

- До скорой _____!
- Увидимся!

Question Image

21 / 40

Моя мама не любит _____ ______ (горький кофе).

Question Image

22 / 40

Я живу __ ________ (Владивосток).

Question Image

23 / 40

День защитника Отечества отмечаем

Question Image

24 / 40

Я всегда стараюсь идти по жизни _____ (улыбаться).

Question Image

25 / 40

Он ___ (смочь) побить мировой рекорд.

Question Image

26 / 40

Я мечтаю о том, чтобы получить _____ ______ (интересная работа).

Question Image

27 / 40

Каждый день я ____ (ехать) на работу на машине.

Question Image

28 / 40

У меня нет _____ _____ (хорошая зарплата).

Question Image

29 / 40

Я обычно завтракаю в ______ (8:30).

Question Image

30 / 40

Я пошла в парк с ______ (2) детьми.

Question Image

31 / 40

У нас в гараже три ____ (велосипед).

Question Image

32 / 40

Моя начальница _____ (старшая) меня на 5 лет.

Question Image

33 / 40

Он _______ больше заниматься спортом.

Question Image

34 / 40

Садись и ______ (взять) печенье к чаю, пожалуйста.

Question Image

35 / 40

Этот ужин был ________ (приготовить) папой.

Question Image

36 / 40

Я _____ (копить) немного денег до конца года.

Question Image

37 / 40

Коля получил повышение, _____ он не самый лучший сотрудник.

Question Image

38 / 40

Посмотри, какое сегодня ____ (синий) море.

Question Image

39 / 40

Анна Каренина была написана _____ _______ (Лев Толстой).

Question Image

40 / 40

Мы видели маленьких ____ (утята) в парке.

Question Image

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%

 

Ewaluacja umiejętności lingwistycznych – diagnostyczny test z języka rosyjskiego dostarcza niezawodną i profesjonalną analizę

Efektywnym narzędziem do oceny umiejętności lingwistycznych jest test poziomujący. Rosyjski, jako jeden z języków, którego uczymy w naszej szkole, staje się coraz popularniejszym wyborem. Aby szybko potwierdzić własne zdolności przed podjęciem jego dalszej nauki, warto przejść test oceniający wiedzę z języka rosyjskiego. Wypełnienie testu zajmuje jedynie kilka minut - gorąco zachęcamy do jego wypełnienia!

Test ustalający poziom języka rosyjskiego online

Test poziomujący z języka rosyjskiego  składa się z 40 pytań, które podzielone są na dwie kategorie: słownictwo i gramatyka (fleksja, czasy, tryby). Przeprowadzenie testu ustalającego poziom z rosyjskiego wymaga jedynie 20 minut. Mają Państwo możliwość powrotu do wcześniejszych pytań i zmiany swoich odpowiedzi, co zapewnia komfort i pewność podczas dokonywania wyborów.

Test charakteryzuje się elastycznością, jest przyjazny dla użytkownika i umożliwia szybkie jego wypełnienie. Opracowany został na bazie uniwersalnej Skali Rady Europy (CEFR), która określa 6 poziomów biegłości językowej, podzielonych na trzy grupy: początkującą, średniozaawansowaną i zaawansowaną. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu pytań, test umożliwia dokładne określenie aktualnego poziomu znajomości języka, co jest kluczowe dla dalszego planowania procesu edukacyjnego.

Test poziomujący z rosyjskiego – kto może z niego skorzystać?

Diagnostyczny test z języka rosyjskiego jest dostępny dla każdego. Wystarczy podać swój adres e-mail, aby otrzymać wyniki. Test jest całkowicie bezpłatny, nie muszą się Państwo obawiać o jakiekolwiek ukryte opłaty. Jest to przejrzysty i profesjonalny sposób oceny biegłości językowej, Idealny dla osób planujących naukę języka lub chcących zweryfikować swoje umiejętności przed podróżą, nawiązaniem kontaktów biznesowych czy rozpoczęciem studiów. Skierowany jest zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych, ułatwiając dostosowanie metody nauki do indywidualnych potrzeb.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi testami językowymi, oferujemy również:

Dzięki naszej ofercie możecie Państwo łatwo znaleźć najlepszy sposób na rozwijanie swoich językowych kompetencji.

PROLANG – sprawdź poziom i wybierz kursy dla siebie

Test oceniający poziom języka rosyjskiego (test poziomujący) to pierwszy krok w rozwijaniu umiejętności lingwistycznych. Po przeprowadzeniu testu otrzymują Państwo informację o swoim poziomie i biegłości językowej.

W PROLANG kursy językowe wyróżniają się nowoczesnym programem nauczania, który jest atrakcyjny i przede wszystkim praktyczny. Nabyte umiejętności językowe, takie jak słownictwo i struktury gramatyczne, przekładają się na płynność w prowadzeniu rozmów biznesowych, prezentacji, wystąpień publicznych czy korespondencji. Nasza szkoła kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do ucznia, co pozwala na skuteczniejsze osiąganie założonych celów edukacyjnych. Specjalizujemy się w języku rosyjskim, oferując kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Nasza metoda edukacji jest zawsze dostosowana do potrzeb i oczekiwań kursantów, co gwarantuje maksymalną efektywność nauki.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner