Strona główna » DIAGNOSTYCZNY Z FRANCUSKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Created on

TEST DIAGNOSTYCZNY - JĘZYK FRANCUSKI

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail! Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KLIKU ZNACZEŃ).
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.
  • Przy wpisywaniu rzeczowników w języku francuskim ZAWSZE uwzględniaj rodzajnik.

Powodzenia!

1 / 40

le café

Question Image

2 / 40

szczęśliwy

Question Image

3 / 40

często

Question Image

4 / 40

rêver

Question Image

5 / 40

rozmowa o pracę

Question Image

6 / 40

bać się

Question Image

7 / 40

parfaitement

Question Image

8 / 40

życzyć

Question Image

9 / 40

śniadanie

Question Image

10 / 40

la compréhension

Question Image

11 / 40

średniego wzrostu

Question Image

12 / 40

hier

Question Image

13 / 40

apprendre

Question Image

14 / 40

fotel

Question Image

15 / 40

bateria

Question Image

16 / 40

szczupły

Question Image

17 / 40

całkowicie

Question Image

18 / 40

promouvoir

Question Image

19 / 40

losowanie

Question Image

20 / 40

le découragement

Question Image

21 / 40

Je suis ________ au parc.

Question Image

22 / 40

Il a ________ (cueillir) des cerises.

Question Image

23 / 40

Elles ___________ à 5 heures.

Question Image

24 / 40

Quand j’étais enfant, je ________ du vélo. (faire)

Question Image

25 / 40

Mon copain a adoré les poèmes que j'__________ écrits pendant ma jeunesse.

Question Image

26 / 40

Elle a manqué le train parce qu'elle __________ trop tard. (se réveiller)

Question Image

27 / 40

Je _______ ma mère lors de mon prochain séjour en France. (revoir)

Question Image

28 / 40

Dès que les filles _______ à l'école, je ferai le ménage. (partir)

Question Image

29 / 40

Si je n’étais pas au régime, je __________ des bonbons. (prendre)

Question Image

30 / 40

Quand j’irai chez les parents de ma fiancée à Pâques, je _____ parlerai de mon intention d’épouser Martine.

Question Image

31 / 40

J'ai lu le livre _______ tu m'avais parlé.

Question Image

32 / 40

Je ne crois pas que vous _______ raison.(avoir)

Question Image

33 / 40

Elles se sont _______ un chalet dans les Alpes.

Question Image

34 / 40

Il faut que tu _______ à l'aéroport. (aller)

Question Image

35 / 40

Je regardais ma série préférée depuis une heure quand il _______.

Question Image

36 / 40

Est-ce que vous prenez _______ café chaque matin?

Question Image

37 / 40

J'habite _______ Portugal.

Question Image

38 / 40

Les enfants _______ leurs devoirs à 6 heures. (finir/ présent de l'indicatif)

Question Image

39 / 40

J’aurais pris le train si j’________ l’argent pour me payer un billet. (avoir)

Question Image

40 / 40

Les photos, tu les avais ______.

Question Image

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%

Test poziomujący francuski - solidna ocena zdolności językowych

Test oceniający znajomość języka francuskiego został stworzony przez ekspertów z PROLANG i stanowi skuteczną metodę oceny Państwa umiejętności językowych. To doskonały sposób na szybkie potwierdzenie własnych zdolności przed rozpoczęciem nauki tego języka. Wypełnienie testu zajmuje tylko kilka minut, serdecznie zachęcamy do skorzystania z niego!

Test ustalający poziom - język francuski w centrum uwagi

Kompleksowy test oceniający znajomość języka francuskiego składa się z 40 pytań, które zostały podzielone na dwie kategorie: słownictwo i gramatyka (fleksja, czasy, tryby). Przeprowadzenie testu ustalającego poziom z francuskiego wymaga jedynie 20 minut. Ta cecha wyróżniająca test polega na braku limitu czasowego - możecie Państwo wrócić do poprzednich pytań i zmienić swoje odpowiedzi. Test jest elastyczny, przyjazny dla użytkownika i pozwala na szybkie uzupełnienie. Został opracowany na podstawie uniwersalnej Skali Rady Europy (CERF), która definiuje 6 poziomów biegłości językowej, podzielonych na trzy grupy: początkującą, średniozaawansowaną i zaawansowaną.

Test ustalający poziom z francuskiego - dla kogo jest przeznaczony?

Diagnostyczny test z języka francuskiego jest dostępny dla każdego. Wystarczy podać swój adres e-mail, aby otrzymać wyniki. Test jest całkowicie bezpłatny, nie muszą się Państwo martwić o żadne ukryte koszty. To przezroczysty i profesjonalny sposób oceny biegłości językowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani testami z innych języków, oferujemy również:

Sprawność PROLANG - Test na poziom francuskiego

Test oceniający znajomość języka francuskiego to pierwszy krok w rozwoju umiejętności językowych. Po wykonaniu testu, uzyskują Państwo wiedzę o swoim poziomie i biegłości językowej, co umożliwia wybór odpowiedniego kursu językowego. W PROLANG, kursy językowe charakteryzują się nowoczesnym programem nauczania, który jest atrakcyjny i przede wszystkim praktyczny. Nabyte umiejętności językowe, takie jak słownictwo i struktury gramatyczne, przekładają się na płynność w prowadzeniu konwersacji biznesowych, wygłaszaniu prezentacji, publicznych wystąpień czy korespondencji. Specjalizujemy się w języku francuskim.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner