Strona główna » DIAGNOSTYCZNY Z FRANCUSKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Utworzono

TEST DIAGNOSTYCZNY - JĘZYK FRANCUSKI

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail! Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KLIKU ZNACZEŃ).
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.
  • Przy wpisywaniu rzeczowników w języku francuskim ZAWSZE uwzględniaj rodzajnik.

Powodzenia!

1 / 40

le café

Question Image

2 / 40

szczęśliwy

Question Image

3 / 40

często

Question Image

4 / 40

rêver

Question Image

5 / 40

rozmowa o pracę

Question Image

6 / 40

bać się

Question Image

7 / 40

parfaitement

Question Image

8 / 40

życzyć

Question Image

9 / 40

śniadanie

Question Image

10 / 40

la compréhension

Question Image

11 / 40

średniego wzrostu

Question Image

12 / 40

hier

Question Image

13 / 40

apprendre

Question Image

14 / 40

fotel

Question Image

15 / 40

bateria

Question Image

16 / 40

szczupły

Question Image

17 / 40

całkowicie

Question Image

18 / 40

promouvoir

Question Image

19 / 40

losowanie

Question Image

20 / 40

le découragement

Question Image

21 / 40

Je suis ________ au parc.

Question Image

22 / 40

Il a ________ (cueillir) des cerises.

Question Image

23 / 40

Elles ___________ à 5 heures.

Question Image

24 / 40

Quand j’étais enfant, je ________ du vélo. (faire)

Question Image

25 / 40

Mon copain a adoré les poèmes que j'__________ écrits pendant ma jeunesse.

Question Image

26 / 40

Elle a manqué le train parce qu'elle __________ trop tard. (se réveiller)

Question Image

27 / 40

Je _______ ma mère lors de mon prochain séjour en France. (revoir)

Question Image

28 / 40

Dès que les filles _______ à l'école, je ferai le ménage. (partir)

Question Image

29 / 40

Si je n’étais pas au régime, je __________ des bonbons. (prendre)

Question Image

30 / 40

Quand j’irai chez les parents de ma fiancée à Pâques, je _____ parlerai de mon intention d’épouser Martine.

Question Image

31 / 40

J'ai lu le livre _______ tu m'avais parlé.

Question Image

32 / 40

Je ne crois pas que vous _______ raison.(avoir)

Question Image

33 / 40

Elles se sont _______ un chalet dans les Alpes.

Question Image

34 / 40

Il faut que tu _______ à l'aéroport. (aller)

Question Image

35 / 40

Je regardais ma série préférée depuis une heure quand il _______.

Question Image

36 / 40

Est-ce que vous prenez _______ café chaque matin?

Question Image

37 / 40

J'habite _______ Portugal.

Question Image

38 / 40

Les enfants _______ leurs devoirs à 6 heures. (finir/ présent de l'indicatif)

Question Image

39 / 40

J’aurais pris le train si j’________ l’argent pour me payer un billet. (avoir)

Question Image

40 / 40

Les photos, tu les avais ______.

Question Image

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%

Test poziomujący francuski - solidna ocena zdolności językowych

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na określenie swoich umiejętności językowych jest test poziomujący. Francuski to jeden z języków, którego nauczamy w szkole językowej online PROLANG, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa to praktyczne narzędzie. Pozwala ono szybko potwierdzić własne zdolności przed rozpoczęciem nauki. Wypełnienie testu zajmuje tylko kilka minut – serdecznie zachęcamy do podjęcia tej próby!

Test poziomujący: język francuski w centrum uwagi

Sprawdzający znajomość języka francuskiego test poziomujący online przykuwa uwagę swoją kompleksowością i skrupulatnym podejściem do oceny znajomości tego pięknego języka. Zawiera on 40 starannie wyselekcjonowanych pytań, które są rozłożone na dwie główne kategorie: słownictwo oraz aspekty gramatyczne, takie jak odmiana czasowników, użycie czasów oraz zastosowanie trybów. Co ważne, na jego ukończenie przeznaczono 20 minut, jednak uczestnicy mają możliwość powrotu do wcześniej zaznaczonych odpowiedzi i ich ewentualnej korekty, co zapewnia większą elastyczność i pewność co do wybranych opcji.

Test poziomujący – francuski online został zaprojektowany na podstawie Skali Rady Europy (CERF), która precyzyjnie określa sześć poziomów zaawansowania językowego. Te poziomy zostały podzielone na trzy główne grupy: dla początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych użytkowników języka, co pozwala na dokładne określenie stopnia biegłości językowej osoby przystępującej do testu.

Język francuski – test poziomujący. Dla kogo jest przeznaczony?

Diagnostyczny test z języka francuskiego jest dostępny dla każdego. Wystarczy podać swój adres e-mail, aby otrzymać wyniki. Test jest całkowicie bezpłatny, nie muszą się Państwo martwić o żadne ukryte koszty. To profesjonalny sposób oceny biegłości językowej.

Francuski test poziomujący jest narzędziem przydatnym dla wszystkich, którzy pragną zweryfikować swoje umiejętności językowe, niezależnie od ich aktualnego poziomu zaawansowania. Pozwala on nie tylko na uzyskanie cennej informacji o swoich kompetencjach lingwistycznych, ale także na świadome zaplanowanie dalszej ścieżki nauki języka francuskiego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które rozważają podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, planują podróż do krajów francuskojęzycznych, czy też chcą efektywnie korzystać z języka w życiu zawodowym. Dzięki temu testowi, każdy ma szansę na dostosowanie metodyki nauki do swoich indywidualnych potrzeb, co jest kluczowe dla efektywnego przyswajania języka i osiągania postępów w jego opanowaniu.

Jeżeli interesują Państwa testy językowe z innych języków, oferujemy również:

Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności i wybrania kursu, który najlepiej odpowiada Państwa celom edukacyjnym.

PROLANG – test poziomujący francuski online

Test oceniający znajomość języka francuskiego to pierwszy krok w rozwoju umiejętności językowych. Po wykonaniu testu uzyskują Państwo wiedzę o swoim poziomie i biegłości językowej, co umożliwia wybór odpowiedniego kursu językowego. Dzięki temu mogą Państwo skutecznie zaplanować swoją edukację językową, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb i celów. PROLANG zapewnia dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych i zasobów online, które są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, co sprawia, że nauka jest zarówno efektywna, jak i przyjemna.

W PROLANG kursy językowe charakteryzują się atrakcyjnym i przede wszystkim praktycznym programem nauczania. Nabyte umiejętności językowe, obejmujące zarówno słownictwo, jak i struktury gramatyczne, przekładają się na płynność w prowadzeniu biznesowych konwersacji, wygłaszaniu prezentacji czy prowadzeniu korespondencji – prywatnej i zawodowej. Specjalizujemy się w języku francuskim, oferując kursy dopasowane do potrzeb i oczekiwań naszych kursantów, co pozwala na osiągnięcie konkretnych, praktycznych umiejętności. Nasz zespół doświadczonych lektorów zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie nauki, co jest gwarancją szybkiego postępu i satysfakcji z efektów.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner