Strona główna » Kariera – Aplikacja na metodyka

Aplikacja na metodyka

Wypełnij poniższą aplikację i załącz swoje CV z klauzulą RODO  podaną niżej pod formularzem:

APLIKACJA NA METODYKA PROLANG - Formularz kontaktowy (ID #32041)
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Ostrowskiego 9 lok. 211, 53-238 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Klauzula RODO do umieszczenia w CV:

1. OBOWIĄZKOWO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

2. OPCJONALNIE:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner