Strona główna » Angielski dla specjalistów IT

Angielski dla specjalistów IT

Umiejętności językowe specjalistów IT

Jakich umiejętności językowych potrzebuje programista? Ponieważ nasi lektorzy sami mają doświadczenie w pracy w firmach IT, doskonale znamy umiejętności, których potrzebują specjaliści IT i których w rozwoju pomagamy:

It specialist

Charakterystyczne "skillsy" językowe potrzebne w IT:

 • Daily SCRUM - prowadzenie stand-upów, daily huddle, daily scrum,
 • Writing skills - umiejętność przejrzystego i zrozumiałego pisania,
 • Reporting status - raportowanie statusów prac i postępów,
 • Clarifying meaning  - język wyjaśnień, czyli wyrażenia które pomogą doprecyzować, jak interpretować daną funkcjonalność lub buga,
 • Language of Quality Assurance - tu szczególnie przydatny jest język opisujący acceptance criteria, MVP oraz inne wymogi dla oprogramowania,
 • Graphic design - elementy językowe potrzebne do określania graficznych aspektów projektu i zmian w nich wprowadzanych,
 • Negotiations - prowadzenie negocjacji z klientem, czego się podejmiemy, czego nie. Negocjowanie zakresu prac; Zawężanie i niebezpieczeństwa związane ze scope creep (przesunięciami w projekcie, które powodują większy nakład pracy),
 • Teleconferencing - prowadzenie spotkań na komunikatorach; arbitraż, moderowanie spotkań,
 • Pronunciation - szczególnie zrozumienie innych akcentów (typu Hinglish) i tutaj co za tym idzie prośby o powtórzenie i uściślanie wypowiedzi,

Jakie metody działają na "informatyków"

Zazwyczaj programista to dosyć "trudny orzech do zgryzienia". Nie przepada on za książkową nauką. Lubi praktyczne działanie. Jakie metody okazują się skuteczne w nauczaniu "IT Crowd":

 • zastowanie wysoce dopasowanych materiałów o nowinkach technicznych, szczególnie z czyjejś konkretnej domeny,
 • jednocześnie ciekawe artykuły i prezentacje nie tylko ze świata IT (żaden lektor nie przewyższy wiedzą osoby, która jest specjalistą z danej dziedziny),
 • wysoka interaktywność - ciężko utrzymać skupienie osoby, która może w czasie zajęć online klikać w różnych innych miejscach. Dlatego też istotny jest wymóg zaangażowania w dialogach, tak by ktoś nie mógł się oderwać i "odpłynąć". Tutaj istotne jest stopniowe wyciąganie kogoś ze strefy komfortu. Informatyk chciałby mówić, ale gdy przychodzi mu to z trudem, to tego unika. Unika przez to wypowiadania się na spotkaniach,
 • oswajanie nieperfekcjonizmu - ponieważ zawód ten wymaga precyzji i unikania błędów, często specjaliści IT unikają języka obcego, ponieważ wiedzą, że popełnią błędy. Z tego też powodu należy wprowadzać korektę po dłuższej wypowiedzi, tak by nie przerywać kursantowi po każdym zdaniu. Dzięki temu zyska on większą pewność w mówieniu,
 • zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, zarówno do prezentacji nowego kawałka wiedzy, jak i do samodzielnej nauki potrzebne są bardzo dobre narzędzia do nauki tzn. aplikacje, które wprowadzają i testują słownictwo,
 • przebijanie glass ceiling - około 80% osób w IT dochodzi do pewnej biegłości i przestaje się rozwijać. Wychodzą oni  z założenia, że jeśli coś działa to, po co to naprawiać tzn. "Jeśli umiem jedno wyrażenie typu "with regard to" , to po co stosować jakieś inne?". W ten sposób przestają rozszerzać repertuar i zamykają się w świecie pewnych określonych sformułowań. Każda wypowiedź jest zbudowana z tych samych klocków. Po stronie lektora ważne jest, by uświadamiać, że nauka języka to nieustanny proces. Nawet sami natywni użytkownicy języka (native speakers) również nieustannie wzbogacają swój język o nowe wyrażenia i rozszerzają zakres słownictwa.

For short , what makes a perfect course for an IT guy? Co sprawia że kurs jest świetny dla kogoś z IT? Diversity - różnorodność, która nie nudzi połączona z domieszką użytecznej treści.

Właściwe narzędzia

PROLANG dysponuje zaawansowanymi narzędziami dla:

 • lektorów - którzy mogą ich stosować do tworzenia fotolekcji, interaktywnego wprowadzania słownictwa, cyfrowego testowania uczniów  - jest to aplikacja TOOLKIT,
 • kursantów - którzy mają bazę wiedzy dostępną na e-platformie przez całą dobę. Mogą oni skorzystać z gotowych lekcji, ale przede wszystkim otrzymują tam spersonalizowanie listy z zajęć, na których byli. Są to zdania, frazy i słówka, które były im w trakcie zajęć potrzebne, poprawione błędy, poprawne przykładowe zdania. Tę rolę spełnia aplikacja VOCAbite.

Doświadczenie PROLANGu

PROLANG stworzył już wiele programów i kursów dla specjalistów IT. Kilka przykładów:

 • DWG / CREANSO (agencja marketingowa) - kurs dedykowany dla graphic designerów poprowadzony na podstawie książki "Designing the Moment - Web Interface Design Concepts In Action,
 • kurs dla działu IT w firmie Kruk (firma windykacyjna) - kursy oparte o nowe technologie, AI i AR,
 • VIVID Vision (zaawansowane dynamiczne grafiki) - kursy z naciskiem na graphic design.

Chcę, by PROLANG przygotował dla mnie kurs pod moje potrzeby:

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Ostrowskiego 9 lok. 211, 53-238 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.