fbpx

Jako firma  szanujemy i przestrzegamy praw do prywatności, przedstawiamy Państwu poniżej najważniejsze informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

PROLANG Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław,
Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905;
NIP 894-313-04-47;
z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.

kontakt: ido@prolang.pl

 

Jakie informacje są zbierane?

PROLANG w ramach wzajemnych relacji biznesowych gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe (imię nazwisko, numer telefonu, adres mailowe)  i inne informacje przekazane przez  Państwa, które mogą dotyczyć Państwa, Państwa reprezentantów, właścicieli lub  pracowników zgodnie z prawem i zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane i zabezpieczane są w sposób zgodny ze powszechnymi standardami bezpieczeństwa IT.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, by:

 • zawrzeć i wykonać umowę  ( jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
 • prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego, wysyłania drogą elektroniczną spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności oferowanych przez nas usług i produktów,
 • w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
 • celów archiwizacyjnych,
 • badać Państwa satysfakcję i opinię,

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki.

Podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych np. naszym podwykonawcom, dostawcą narzędzi informatycznych, firmom windykacyjnym, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Innym odbiorcom danych- naszym doradcą prawnym i podatkowym, bankom, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania niepoprawnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
 • usunięcia przetwarzanych danych,

Wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo uczynić w każdym momencie i pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dalszy kontakt z Państwa firmą dane osób z którymi się kontaktujemy zostaną usunięte od razu, pozostawimy jedynie nazwę Państwa firmy. W przeciwnym wypadku jeśli nie nawiążemy z Państwem kontaktu w ciągu 12 miesiącach usuniemy dane kontaktowe z naszej bazy.