Strona główna » Blog » 5 przydatnych idiomów dla pracowników IT – niezbędnik biurowy.

5 idiomów przydatnych dla pracowników IT.

Niezbędnik biurowy

Standardem komunikacji w wielu firmach IT jest język angielski. Ich pracownicy zazwyczaj doskonale odnajdują się w angielskim branżowym i swobodnie posługują się komputerowym slangiem. Często zdarza się jednak, że specjalista IT zna gramatykę tylko w stopniu umożliwiającym przekazywanie prostych komunikatów, a jego słownictwo ogranicza się do tematów związanych bezpośrednio z technologią. Poniżej przedstawiamy 5 idiomów ze świata technologii, dzięki którym rozmowy w pracy zabrzmią bardziej naturalnie i profesjonalnie.

5 idiomów It - grafika

1. to pull the plug on sth

dosłownie: wyciągnąć wtyczkę. Użyj tego wyrażenia, by powiedzieć, że coś zostało przerwane albo że jakiemuś produktowi nie będzie już udzielane wsparcie. Szczególnie trafnie zabrzmi w kontekście finansowym, kiedy jakieś przedsięwzięcie przestaje być sponsorowane.

Management decided to pull the plug on the internship program. Most interns were just using it as a stepping stone to get into better companies.

Kierownictwo postanowiło przerwać program stażów. Większość stażystów wykorzystywała go tylko jako szansę na dostanie się do lepszych firm.

2. to be on the same wavelength

nadawać na tych samych falach. Ten idiom przyda się, by wyrazić, że świetnie nam się z kimś współpracuje i doskonale się nawzajem rozumiemy.

I’m very lucky to be reporting to Dave, he always knows exactly what I mean. It feels like we’re on the same wavelength, even when we’re not talking about work.

Mam szczęście, że moim przełożonym jest Dave – zawsze dokładnie rozumie, co mam na myśli. Mam wrażenie, że nadajemy na tych samych falach, nawet kiedy nie rozmawiamy o pracy.

3. It’s not rocket science

dosłownie: to nie nauka o rakietach. Mówimy tak, by podkreślić, że coś wcale nie jest trudne, że to nie czarna magia, że to żadna filozofia. Często używamy tego wyrażenia w tonie lekko sarkastycznym, kiedy ktoś nie potrafi wykonać prostego zadania.

You’re still working on that one line of code? Come on, it’s not rocket science! I thought an hour would be more than enough.

Wciąż pracujesz nad tą samą linijką kodu? Przecież to żadna filozofia! Sądziłem, że godzina w zupełności ci wystarczy.

4. to be light years ahead of someone

wyprzedzać kogoś o lata świetlne. Ten idiom podkreśli naszą wyższość nad innymi (albo boleśnie przypomni, że to my nie możemy kogoś dogonić). Często używany jest w kontekście rozwoju technologii i postępów w biznesie.

I wouldn’t consider that company to be our competition, they don’t even have an app. Ours is currently the most downloaded app of the month. We’re light years ahead of them.

Moim zdaniem ta firma nie jest warta miana naszej konkurencji, nie mają nawet własnej apki. Nasza jest na ten moment najczęściej ściąganą apką w tym miesiącu. Jesteśmy lata świetlne przed nimi.

5. The nuts and bolts of something

dosłownie: nakrętki i śruby. Podstawowa, praktyczna wiedza na jakiś temat, abecadło. Użyj tego wyrażenia, kiedy mówisz o podstawach niezbędnych do pracy w danej dziedzinie.

You have a great imagination and your ideas are not bad, but first you need to learn the nuts and bolts of programming.

Masz świetną wyobraźnię, a twoje pomysły są niezłe, ale najpierw musisz się nauczyć podstaw programowania.

Pytania sprawdzające

Jeśli chcesz się sprawdzić i przećwiczyć powyższe zwroty, odpowiedz na poniższe pytania:

  1. How often does your company pull the plug on the projects you have been developing?
  2. Are you all on the same wavelength when it comes to the objectives of your last project?
  3. How can you simplify some processes so that it's not rocket science?
  4. How can you be light years ahead of our competitors in terms of innovation?
  5. What are the nuts and bolts of your job?

O autorce:

Xenia Kim

Metodyk, lingwistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia rosyjska. Zajmuje się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pasjonują ją innowacyjne, nieszablonowe metody nauczania. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych w Polsce i za granicą od 2017 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner