Strona główna » Blog » False friends in English – Fałszywi przyjaciele w angielskim

False friends - Fałszywi przyjaciele w angielskim

which one shows baton
Which photo shows baton?

O tym jak boleśnie można się pomylić, dobierając słowa w zdania, wie każdy, kto nagle usłyszał dookoła siebie gromki śmiech. Taką pułapkę mogą zastawić na nas słowa zwane false friends, które są łudząco podobne do inych polskich słów, ale znaczenie mają zgoła inne lub wręcz niebezpiecznie różne.

False friend - fałszywy przyjaciel to taki, który pod płaszczykiem przyjaźni wbije Ci sztylet w plecy, w sytuacji kiedy najmniej się tego spodziewasz. W  języku natomiast mogą narazić nas na śmieszczność. Zatem bądź czujny. Nie jest tak, jak Ci się może wydawać, że jest 🙂 Don't take words at face value - nie oceniaj słów powierzchownie . Metoda skojarzeń jest dobra, ale w tym przypadku może się nie sprawdzić.

Definicja "false friends":

Słownik Cambridge Dictionary definiuje pojęcie "false friends" jako wyraz mylony z innym w ojczystym języku studenta ponieważ jest podobny brzmieniowo lub w zapisie: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/false-friend

False friends - lista najpopularniejszych słów:

False friends które są najczęściej mylone przez nas polaków  to: 

chief <=> chef <=> boss wódz albo główny <=> główny kucharz <=> szef
actual <=> up-to-date, valid właściwy, faktyczny <=> aktualny
actually <=> up to date, now, nowadays właściwie, faktycznie <=> aktualnie, obecnie
magazine <=> warehouse czasopismo, magazyn <=> magazyn (np. sklepowy)
conductor <=> ticket inspector dyrygent, przewodnik <=> konduktor
sympathetic <=> nice, pleasant współczujący <=> sympatyczny
salad <=> lettuce sałatka <=> sałata
genial <=> brilliant serdeczny <=> genialny
ingenious <=> brilliant pomysłowy <=> genialny
apartment <=> suite, penthouse mieszkanie <=> apartament
eventually <=> optionally, alternatively w końcu, wreszcie <=> ewentualnie, opcjonalnie
preservative <=> condoms  konserwant <=> kondom, prezerwatywa
economical <=> economic oszczędny <=> gospodarczy, zw. z ekonomią
classical <=> classic klasyczny, klasycystyczny <=> typowy
hazard <=> gambling niebezpieczeństwo <=> hazard
fatal <=> bad, lousy, śmiertelny <=> kiepski, fatalny
lecture <=> reading wykład <=> lektura
lunatic <=> somnambulist, sleepwalker szalony <=> lunatyk
herb <=> coat of arms zioło <=> herb
pathetic <=> pompous, bombastic żałosny <=> patetyczny, podniosły
baton <=> chocolate bar batuta <=> batonik
competence <=> competition kompetencja <=> konkurencja
competent <=> competitive kompetentny <=> konkurencyjny
rapport <=> report relacja <=> raport
pension <=> salary emerytura <=> płaca, wypłata
combine <=> fiddle, be up to sth łączyć <=> kombinować
line <=> rope linia, kolejka <=> lina, sznur
provision <=> commission zpis, zastrzeżenie <=> prowizja
occasion <=> bargain zdarzenie <=> okazja cenowa
expertise <=> expert analysis wiedza merytoryczna <=> ekspertyza
consequent  <=> consistent następujący <=> konsekwentny
dress <=> tracksuit, sportswear sukienka <=> dres sportowy

Przykładowe zdania z „false friends”:

Tylko u nas pokażemy Ci jak bardzo zmienia się znaczenie zdania, gdy zastosujesz słówko, które podobnie brzmi i wygląda, jednakże różni się znacząco. Te zdania są specjalnie tak napisane aby pomóc Ci rozróżnić false friends. Najlepiej języka uczyć się w kontekście. Dodatkowo jeśli sam kontekst dostarcza wyraźnego kontrastu między słowami, łatwiej jest zapamiętać.

My chief is not the b way to call your boss. Mój wódz to nie jest najwłaściwszy sposób nazywania szefa.
The chef is a boss of a restaurant kitchen. Szef kuchni jest szefem kuchni w restauracji.
Do you actually know what is happening nowadays? Czy ty w ogóle / właściwie wiesz, co się teraz dzieje?
There were a lot of magazines in our warehouse. W naszym magazynie było dużo magazynów.
Before he became an orchestra conductor, he used to be a ticket inspector. Zanim został dyrygentem orkiestry, był kontrolerem biletów.
Try to be sympathetic to the people who are hurt, not only nice. Staraj się być dla skrzywdzonych współczujący, a nie tylko miły.
We can make some salad from this lettuce. Z tej sałaty możemy zrobić trochę sałatki.
The actual number of his phone, that you gave me, is not valid. Numer jego telefonu, który mi podałeś, jest nieważny.
This guy is brilliant but at the same time not very genial. Ten facet jest błyskotliwy, ale jednocześnie niezbyt genialny.

WIęcej przykładów false friends wraz ćwiczeniami znajdziesz w specjalnie przygotowanym przez nas pdf-ie:

Podsumowanie:

W nauce false friends bardzo istotna jest wymowa. Zatem albo sprawdź i odsłuchaj w słowniku, albo zapraszamy do nas na kursy językowe online, aby uniknąć pomylenia znaczeń.