Strona główna » Blog » Audyt językowy dla firm – co to takiego?

Audyt językowy dla firm - co to takiego?

audyt językowy

Jak sprawdzić, na ile dobrze nasi pracownicy posługują się językiem obcym? Ta wiedza jest szczególnie istotna dla organizacji pracujących w zmiennym środowisku lub działających na rzecz klientów międzynarodowych. Jak robić to efektywnie? Poniżej kilka pomysłów:

  • można pracowników zapytać,
  • można zdać się na własne wyczucie,
  • można też… precyzyjnie to zmierzyć, by dysponować danymi ekspertów: czarno na białym. A znajomość własnych umiejętności to w biznesie przewaga, o której mówił już Sun Zi*.

Na życzenie klienta biznesowego prowadzimy w firmach audyty językowe. Wówczas wszystko staje się jasne. Badanie umożliwia szczegółową ocenę kompetencji pracowników pod kątem mówienia, pisania i rozumienia języka obcego. Precyzyjny audyt jest w 100% dostosowany do branży i charakterystyki danego stanowiska pracy. Szukamy czynników najważniejszych - to na nich skupiamy się podczas weryfikacji lingwistycznej.

pani z laptopem łączy się z panem audyt językowy

Audyt językowy powinien być przede wszystkim rzetelny i wiarygodny Jak uzyskać takie właśnie rezultaty? Bardzo prosto - należy sprawdzić, jak audytowany radzi sobie zarówno z językiem mówionym, jak i pisanym. W Prolangu uczestników audytu językowego zawsze sprawdzamy dwuetapowo, dlatego na podstawie wyników specjalnie przygotowanego testu oraz rozmowy audytowej jesteśmy w stanie precyzyjnie określić poziom uczestnika.

Wynikiem audytu jest raport językowy, który firma otrzymuje po zakończeniu badania. Raport obejmuje ocenę każdego pracownika i prezentuje mocne strony danej osoby, predyspozycje językowe oraz obszary wymagające pracy.
Skutecznie przeprowadzony audyt daje firmie liczne korzyści oraz pomaga przy ocenie kompetencji językowych osoby już pracującej lub tej starającej się o nową posadę. Istnieje wiele rodzajów testów diagnostycznych, różniących się od siebie stopniem zaawansowania. Po każdym teście przeprowadzana jest rozmowa z metodykiem wskazującym predyspozycje i obszary do poprawy. Audyt kończy się analizą wyników i wysłaniem szczegółowego raportu. A jak znaleźć takie obszary do poprawy? Temu służy właśnie audyt, który oferujemy firmom chcącym sprawdzić kompetencje swoich pracowników.

* Sun Zi (ur. 544 p.n.e., zm. 496 p.n.e.) – jeden z największych starożytnych myślicieli Dalekiego Wschodu, autor Sztuki wojennej Sun Zi (chiń. 孙子兵法), najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej (źródło: Wikipedia).

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner