Strona główna » Blog » Czy można być na wyższym poziomie niż CPE?

Czy można być na wyższym poziomie niż CPE?

learning English growth

Choć prawie każdy uczący się języka obcego jest zmotywowany do osiągnięcia jak najwyższego poziomu językowego, to nie każdy wie, co to dokładnie znaczy być na danym poziomie, i ile czasu i wysiłku kosztuje przeniesienie się z aktualnego na wyższy.

O różnicach w poziomach językowych, jak te poziomy możemy mierzyć i ile czasu przeciętnie zajmuje przeniesienie się z jednego poziomu na inny pisaliśmy już na naszym blogu (Jaki jest mój poziom języka? oraz Ile trwa nauka języka?)

W tym artykule chcemy bliżej przyjrzeć się najwyższemu poziomowi według skali CEFR przyjętej przez Radę Europy, czyli poziomowi C2.

Poziom C2 wg skali CEFR

Dla przypomnienia, jest to poziom opisywany jako najwyższy możliwy do osiągnięcia przez uczącego się, i oznacza, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych, w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach (za Wikipedia).

Poziomy kursów w szkołach językowych

Przyjęte jest, że w szkołach językowych kursy są organizowane według poziomów CEFR, przy czym praktyka pokazuje, że choć według Rady Europy każdy z nich dzieli się na dwa podpoziomy, to często szkoły językowe dodają jeszcze jeden poziom do każdego z nich. Stąd szkoły mają kursy na poziomie A2+, B1+ czy B2+. W przypadku poziomu B1 bywa też tak, że szkoły rozbijają go na 3 podpoziomy, czyli niższy, standardowy i wyższy B1. Należy pamiętać, że są to zwykle wewnętrzne uregulowania, wynikające z praktyki nauczania języków.

Obiektywizacja poziomów

Aby porównanie poziomu języka pomiędzy szkołami i uczącymi się było bardziej obiektywne, duże instytucje edukacyjne oferują uznane na arenie międzynarodowej egzaminy językowe. Podejście do nich oraz uzyskanie certyfikatu językowego jednoznacznie określa, jakie umiejętności nabył uczący się. Jeśli chodzi o ogólną znajomość języka, jednymi z najbardziej popularnych są egzaminy Cambridge English Qualifications, gdzie zaczynając już praktycznie od poziomu A2 możemy potwierdzić swoje umiejętności międzynarodowym certyfikatem. Dokładniejszy opis poszczególnych egzaminów wkrótce pojawi się na naszym blogu. Cambridge jest też instytucją, która organizuje egzamin na poziomie C2 Proficiency (wcześniej znany jako CPE), który to właśnie potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym możliwym szczeblu.

Zdanie egzaminu na tym poziomie potwierdza, że uczący się opanował język na wyjątkowym poziomie, i potrafi komunikować się ze swobodą i finezją wysoko wykształconego rodzimego użytkownika języka. Oznacza też, że osoba taka jest przygotowana językowo do studiowania na studiach magisterskich lub doktoranckich, oraz pracy na wyższych rangą stanowiskach w biznesie lub środowisku uczelnianym.

Poziom językowy native speakers

Zapewne zastanawiacie się, na jakim właściwie poziomie językowym są natives, czyli rodzimi użytkownicy danego języka? Jeśli chodzi o język angielski, zdania są podzielone. Część ekspertów oraz praktyków twierdzi, że przeciętnie wykształcony Anglik posługuje się językiem na poziomie B2, w porywach do C1, natomiast osiągnięcie poziomu określanego jako C2 wymaga już naprawdę sporego nakładu pracy i rzetelnej edukacji nawet ze strony rodzimego użytkownika języka.

Co po osiągnięciu poziomu C2 / zdaniu egzaminu C2 Proficiency?

Co jednak dzieje się w przypadku osiągnięcia poziomu C2 przez nie rodzimych użytkowników języka? Czy oznacza to, że uczący się osiągnął już klasę mistrzowską, i może osiąść na laurach? Lub, że nie ma już możliwości rozwoju?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że jest miejsce na rozwój i dalsze doskonalenie umiejętności językowych! Jeśli porównamy ze sobą przeciętnie wykształconego rodzimego użytkownika języka, i dobrze wykształconego uczącego się, z pewnością przewagą native speaker’a będzie znajomość języka potocznego, rozróżniania akcentów, wiedza i znajomość odnośników kulturowych w niektórych frazach i zwrotach (przykładowo, słowo bareizm jest zrozumiałe tylko dla kontekstu kulturowego Polski, i to w dodatku w odniesieniu do określonej grupy wiekowej - podobnie rzecz ma się z odnośnikami kulturowymi w języku angielskim). Co nie znaczy, że uczący się nie będzie potrafił sobie w takich sytuacjach poradzić.

Natomiast, tak jak nie każdy native speaker jest w stanie posługiwać się językiem ze swobodą świetnie wykształconego erudyty, tak samo osoba osiągająca poziom C2 Proficiency ma z pewnością pola, które może udoskonalić w trakcie dalszej nauki. Choćby właśnie lepsze poznanie języka potocznego. Lub przeciwnie, pełniejszą znajomość różnych odmian rejestru formalnego i niuansów znaczeniowych wynikających z różnic kulturowych (np. rozróżnianie między bardziej bezpośrednią komunikacją w wersji amerykańskiej języka oraz bardziej zawoalowaną i mniej bezpośrednią w odmianie brytyjskiej). Ponadto, uczący się może doskonalić swoje umiejętności z zakresu kompetencji słuchania, w tym rozróżniania akcentów, lub też pisania, w tym konkretnych form wypowiedzi literackich.

ROZWÓJ JĘZYKA BIZNESOWEGO i BRANŻOWEGO

Pozostaje również cały obszar językowy związany z daną profesją czy branżą, które to najczęściej posługują się swoim własnym żargonem, odmiennym od języka ogólnego. To kolejne obszary rozwoju językowego dla pasjonata języka, i tutaj znajdziemy całe mnóstwo odmian języka, którymi można się zainteresować. W kategorii tej bowiem zawierają się takie odmiany jak język techniczny, język medyczny, język branżowy dla wszelkiego rodzaju specjalistów (przykładowo: dla logistyków, architektów czy specjalistów IT) a także, szeroko pojmowany, język biznesowy. Przy czym musimy pamiętać, że biznes to pojęcie wielowymiarowe i mieszczą się w nim różne dziedziny. Również tutaj możemy rozwijać swoje umiejętności ucząc się języka finansowego, z obszaru marketingu i zarządzania, z działu HR czy obsługi klienta. Wszystkie te działy należą do kategorii business i mają pewne wspólne zagadnienia; przykładowo, w każdej z nich na pewno będzie nam potrzebny język do rozmów z klientami, prowadzenia prezentacji czy negocjacji, pisania efektywnych maili czy prowadzenia rozmów telefonicznych. Dodatkowo, każdy z nich ma swoje własne, odrębne branżowe słownictwo, którym uczący się powinien się sprawnie posługiwać.

Podsumowując

Jak widać, możliwości rozwoju językowego jest bez liku, i z całą pewnością osiągnięcie poziomu C2 nie oznacza, że nasza edukacja językowa dobiegła końca. Ani tym bardziej, że zdanie egzaminu C2 Proficiency oznacza, że wszystko już wiemy i że właściwie nie ma już nic do nauki. W najgorszym przypadku, potrzebujemy chociażby utrzymać osiągnięty zapewne niemałym wysiłkiem poziom językowy, a to jest również wyzwanie, o czym wie każdy uczący się, który doświadczył dłuższej przerwy w posługiwaniu się językiem obcym.

Z naszej strony zapraszamy na zajęcia językowe na WSZYSTKICH poziomach zaawansowania, i zapewniamy, że na każdym z nich nasi wykwalifikowani lektorzy dopasują tematy i zagadnienia gramatyczne, umożliwiając naszym słuchaczom nieustanny rozwój niezależnie od aktualnego poziomu języka.

O autorce:

Beata Szeruga

Business English Teacher, absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonatka rozwoju osobistego, uwielbia dzielić się wiedzą i udoskonalać procesy. Uczy języka angielskiego od 1998 roku oraz pomaga w rozwoju dorosłych od ponad 12 lat. Obecnie zgłębia tajniki marketingu online oraz współtworzy nowe produkty i usługi dla Prolang.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner