Strona główna » Blog » Słownictwo Przydatne na Lotnisku i krótkie mini dialogi

At the airport - Słownictwo Przydatne na Lotnisku i krótkie mini dialogi.

airport man carrying a suitcase dialogi

First of all, travelling by plane is easy and the signs at the airports are very clear. Some years ago I had a student who was travelling a long distance for the first time in her life, to Australia via London. She was very nervous before the flight, but everything went smoothly including the transfer. What helped, were the dialogues we had practiced together and now, you can find them below.

The dialogues are presented in the sequence you go through at the airport: first check-in , next security check, passport and customs control. The dialogues will be followed by vocabulary lists:  airport signs and airport announcements.

We present a couple of mini-dialogues for the most typical situations at the airport.

AT THE CHECK-IN.  Odprawa bagażowa.

You can check-in online before the travel and deliver the baggage at the airport earlier, but if you choose to do it just before the flight, the following dialogue may help you.
Check-in clerk: Good morning. Can I have your ticket and the passport / ID, please? Dzień dobry, poproszę bilet i paszport / dowód osobisty
Passenger: Here you are. Proszę.
Check-in clerk: Would you like a window or an aisle seat? Czy życzy pan/ pani sobie miejsce przy oknie, czy przy przejściu.
Passenger: A window seat, please. Proszę przy oknie.
Check-in clerk: Do you have any baggage to check-in ? Czy ma pan / pani bagaż do odprawienia?
Passenger: Yes, this suitcase. I also have one piece of hand luggage ( carry-on in the US.) Tak, tę walizkę. Mam też jedną sztukę bagażu podręcznego.
Check-in clerk:   Here’s your boarding pass. Have a nice flight. Proszę to pana/pani karta pokładowa. Miłego lotu.
Passenger: Thank you. Dziękuję.

Please note:

If your baggage is ‘overweight’ or ‘excess’ - it has too many kilograms, over the limit, you can pay an extra charge and keep the extra kilograms.

If you have something valuable that you don’t want to check in and it’s too big for hand luggage,  you can always buy an extra seat for your special item. I know somebody who bought a seat for his guitar. J

GOING THROUGH SECURITY. Kontrola bezpieczeństwa.

After checking in , you have to go through security. First, you need to put your electronics and metal objects , e.g. keys, coins and  a belt on a special tray and as well containers with liquids, unless they have been checked in. Sometimes you may be asked to take off your shoes.

The dialogue below contains typical instructions from the security officer.

Security officer: Next! Please step through the scanner!. Następny. Proszę przejść przez bramkę
Passenger: (beep, beep) What’s wrong? Co jest nie tak?
Security officer: Please step to the side. Please raise your arms to the side . Do you have any metal objects in your pockets?  Empty your pockets, please. Proszę przejść na bok. Proszę podnieść i rozłożyć ramiona na boki.  Czy ma pan/pani jakieś metalowe przedmioty w kieszeniach. Proszę opróżnić kieszenie.
Passenger: Oh, I have some coins. Och, mam kilka monet.
Security officer: Put the coins in this bin and walk through the scanner again. That’s Ok . Thank you. Proszę przełożyć monety do tego pojemnika i jeszcze raz przejść przez bramkę. W porządku. Dziękuję.
Passenger: Thank you . Goodbye. Dziękuję. Do widzenia.

PASSPORT CONTROL AND CUSTOMS.  Odprawa paszportowa i celna.

In case of an international flight you need to go through a passport and customs control, depending on the country’s regulation. Please note that some countries do not allow foreign food to enter the country, especially Australia and Chile are particular about it.

Passport officer: Good  morning. Can I have your passport, please? Poproszę paszport.
Passenger: Here you are. Proszę.
Passport officer: Are you here as a tourist or on business? Jest pan/ pani  na wakacjach czy w podróży służbowej?
Passenger: I’m a tourist. Jestem na wakacjach.
Passport officer: Thank you. Have a nice stay. Dziękuję. Miłego pobytu.
Customs officer: Good morning. Do you have anything to declare? Dzień dobry. Czy ma pan/ pani coś do oclenia?
Passenger: I’m not sure. I have two bottles of wine. Nie jestem pewny/pewna. Mam dwie butelki wina.
Customs officer: No, you can have up to 4 litres of alcohol. Have you brought any food in the country? Limit wynosi 4 litry alkoholu. Czy wwozi pan/pani jedzenie?
Passenger:  I have some Polish sausage. Mam polską kiełbasę.
Passport officer:  Unfortunately, you are not allowed to bring meat in the country, I’m sorry. Niestety, nie wolno wwozić mięsa.
Passenger: Ok. Here you are. Ok, proszę.
Customs officer: Thank you. Have a nice day. Miłego dnia. Dziękuję.
Passenger: You, too. Nawzajem.

 

IMMIGRATION – FOR TRAVELLERS TO THE US. Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym.

When you are travelling to the US you need to answer detailed questions of the Immigration Officer. They may ask you more personal questions than it is common in other countries. Here is an exemplary dialogue. Luckily, Polish citizens don’t need a visa anymore.

Immigration officer: May I have your passport, please? Czy mogę prosić o paszport?
Passenger: Here you are. Proszę.
Immigration officer: Please state your full name, age and nationality. Proszę podać imię i nazwisko, wiek oraz narodowość.
Passenger:  My name is Jan Kowalski. I’m 35. I’m Polish. Nazywam się Jan Kowalski. Mam 35 lat. Jestem Polakiem.
Immigration officer: What is the purpose of your visit? Jaki jest cel pana wizyty?
Passenger: I am visiting my friend in New York. Odwiedzam przyjaciela w Nowym Jorku.
Immigration officer: Can I have the name, the address and the phone number of your friend? Poproszę imię i nazwisko, adres i numer telefonu pańskiego przyjaciela.
Passenger: His name is Tim Brown . His address is ……………………………… and the phone number …………….. Nazywa się Tim Brown. Mieszka……………….  Jego numer telefonu ……………………..
Immigration officer: What cities are you going to visit? Jakie miasta zamierza pan odwiedzić?
Passenger: Just New York. Tylko Nowy Jork.
Immigration officer:  How long are you planning to stay? Na jak długo planuje pan pobyt?
Passenger: For a month. Na miesiąc.
Immigration officer: Do you have sufficient funds for a monthly stay? Czy ma pan wystarczające fundusze na miesięczny pobyt?
Passenger: Yes I have ………………… dollars. I’m staying at my friend’s. Tak, mam ………………….. dolarów. Zatrzymuję się u przyjaciela.
Immigration officer: Do you have any valuables or alcohol to declare? Czy ma pan coś cennego lub alkohol do oclenia?
Passenger: No. Nie.
Immigration officer: Have you brought any food into the country?? Czy wwozi pan jedzenie
Passenger: No. Nie.
Immigration officer: Thank you. Have a nice stay. Miłego pobytu. Dziękuję.

Signs at the airport. Znaki informacyjne na lotnisku po angielsku

Przyloty  Arrivals
Odloty  Departures
Przyloty międzynarodowe  International Arrivals
Odloty międzynarodowe  International Departures
Kontrola paszportowa  Passport control
Kontrola celna  Customs control
Bramki 10 i 20  Gates 10 and 20
 Toalety  Toilet
Prysznice  Shower
Wynajem samochodów  Car rental
Winda  Elevator/ Lift
Miejsce odbioru bagażu  Baggage claim
Kantor wymiany walut   Exchange
Wyjście awaryjne  Emergency Exit
Place liquid and gels, in 100 ml containers, in a one-liter-size, clear, plastic, zip-top bag. Płyny i żele w pojemnikach o objętości do 100 ml umieść w przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o pojemności jednego litra.
Going through security, take off your shoes, jacket and belt. Przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa, zdejmij buty, kurtkę i pasek.
Certain items are prohibited in your luggage. Przewożenie niektórych przedmiotów jest zabronione.
For safety reasons, certain items may not be carried in your hand baggage. Z powodów bezpieczeństwa, nie można przewozić niektórych przedmiotów w bagażu podręcznym.

Airport Annoucements. Komunikaty na Lotnisku.

British Airways flight BA 123 to London is now boarding. Linie lotnicze British Airways lot BA 123 do Londynu przyjmują pasażerów na pokład.
Please have your boarding pass and identification ready for boarding. Prosimy o przygotowanie kart pokładowych i dowodów tożsamości przed wejściem na pokład samolotu.
This is the final boarding call for BA 123 flight  to London. To ostatnie wezwanie na lot  Linii Lotniczych  British Airways  BA123 do Londynu.
Passenger Jan Kowalski, please proceed to the British Airways desk at gate 5 Pasażer Jan Kowalski proszony jest o podejście do stanowiska Linii Lotniczych British Airways przy bramce numer 5.
We are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding. Zapraszamy pasażerów z małymi dziećmi lub pasażerów wymagających specjalnej pomocy do wejścia na pokład.

That concludes the most useful phrases and dialogues at the airport.

Tekst przygotowała: Małgorzata Teodorczyk

Have A Safe Flight! Bon Voyage!

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner