Strona główna » Blog » Dlaczego warto robić testy?

Dlaczego warto robić testy?

Wymówek, by nie robić testów jest wiele. Bo:

  • kursanci grymaszą,
  • kursanci się stresują,
  • lektorzy się boją, że kursanci ich znielubią,
  • „przecież umieją, bo ich regularnie odpytuję”,
  • trzeba poświęcić dużo czasu, aby test przygotować dobrze.

Niemniej zalet robienia testów jest więcej. Zrozumienie ich może zmienić nastawienie kursantów. Poniżej tylko niektóre z tych pozytywów.

Dlaczego warto robic testy

1. UTRWALANIE WIEDZY

Radek Kotarski w książce „Włam się do mózgu” pisze, że „ … testy doskonale uczą”. W swoich badaniach badacz Jeffrey Karpicke i Henry Roedinger jasno dają do zrozumienia, że dla utrwalenia efektu na dłużą metę najlepiej działają testy:

“Repeated studying after learning had no effect on delayed recall, but repeated testing produced a large positive effect.”

Wielokrotne czytanie jakiegoś materiału nie mobilizuje nas aż tak dobrze, jak postawienie przed tablicą i wywołanie do odpowiedzi.

Poddawanie się próbom korzystnie wpływa na nasz sposób uczenia się. Poziom naszego skupienia wzrasta, gdy wiemy, że wiedza będzie sprawdzana. Z kolei porażki w zapamiętywaniu i świadomość popełnionych wcześniej błędów w testach sprawiają, że mniej sobie ufamy.

Istota lepszego zapamiętywania leży w wysiłku, gdy wykopujemy wiedzę z zakamarków naszego mózgu i musimy ją wyartykułować. Dlaczego to tak poprawia zapamiętywanie? Bo jest to dokładnie ten sam proces przywoływania z pamięci, który zachodzi, gdy staramy sobie coś potem w ciągu codziennego życia przypomnieć.

Samo powtarzanie i przeglądanie materiału nie daje takich efektów. (Kornell, Hays i Bjork, 2009).

2. EKSPERYMENT – NASZE WŁASNE BADANIA

Na dowód tej obserwacji zrobiliśmy eksperyment na ludziach (etyczny) -  dwa testy w dwóch różnych grupach. Pierwszy test był niezapowiedziany. Potem kursanci zostali poinformowani, że na następnych zajęciach otrzymają analogiczne zadanie. Zgadnijcie jaki był efekt? 

W grupie dwuosobowej:

Test 1 - Zajęcia w oparciu o phrasal verbs. Podczas pierwszej próby kursantki miały zastąpić czasowniki w zdaniach i zamiast nich użyć phrasal verbs, opierając się na kontekście.

  • Magda: 3 błędy na 10
  • Kasia: 2 błędy na 10

Test 2 - Takie samo założenie zadania, ale tym kursantki razem wiedziały o nadchodzącym teście.

  • Magda: 2 błędy na 10
  • Kasia: 1 błąd na 10.

To samo z indywidualnym kursantem – Michałem:

Test 1: Oglądanie krótkiego klipu z serialu "The Office". Po obejrzeniu filmiku Michał miał wypełnić zdania- cytaty, w których brakowało rodzajników "a" oraz "the" poprzedzających rzeczownik "baler". Wynik: 7/10.

Test 2: Michał już wiedział, jakie zadanie będzie go czekać po filmie. Po obejrzeniu podobnego klipu uzupełniał rodzajniki przed rzeczownikiem "rundown". Wynik: 8/10.

W obydwu przypadkach wiedza o tym, że odbędzie się test, skutkowała lepszymi wynikami.

3. UŚWIADOMIENIE

Niektóre platformy dają uczącym się możliwość samooceny, na ile dobrze opanowali dane słówko lub zagadnienie. Okazuje się, że własna ocena własnej wiedzy na jakiś temat jest często myląca – dalej za Jeffrey Karpicke i Henry Roedinger:

"In addition, students' predictions of their performance were uncorrelated with actual performance."

Czyli podsumowując: jeśli nam się wydaje, że wiemy, to mamy rację - tylko nam się wydaje.

Konfrontowanie się z własną niewiedzą, poprzez obiektywny wynik testu, ma bardzo pozytywny wpływ na naszą pokorę i kojąco łagodzi nasze przeświadczenie o nieomylności oraz konstruktywnie podkopuje nadmierną wiarę w wyolbrzymione w naszych oczach umiejętności.

Uświadomienie nikłego progresu może kogoś oczywiście zdołować. Gdy jednak tej konfrontacji nie przeprowadzimy, to w ogóle nie ma szans, że w tej błogiej nieświadomości zrobimy jakiś postęp – więc może warto raz na jakiś czas się zdołować twórczo, na tyle, żeby dało to kopniaka?

4. UROZMAICENIE

Lekko podniesione ciśnienie, dreszczyk emocji – to na pewno czujemy wszyscy, którzy podchodzimy do testów. Część z nas oczywiście nie cierpi tego uczucia i wzdryga się na myśl o kontroli, ale system otrzymuje zastrzyk kortyzolu, który poprawia skupienie. O ile nie jest na tyle duży, aby sparaliżować. Zgadza się, że testy u części osób wywołują paniczny lęk.

Tylko u części studentów występuje podejście typu: „Weźmy się za bary z tym tematem”, „Dawaj zaraz rozpykamy ten teścik”. Warto uczącym się zaszczepiać takie podejście: „Na pewno przefruniesz przez ten quizik – to dla ciebie prościzna”.

„Jeśli chcesz zmienić czyjeś podejście do czegoś, nazwij to inaczej”. Nie mogłem odnaleźć autora tego stwierdzenia, wydaje się jednak wyjątkowo trafne. Dlatego zamiast mówić "test", warto zmienić nomenklaturę na: „ćwiczenie z odzyskiwania wiedzy”.

Ponadto jest to jakaś dodatkowa aktywność, którą uczniowie wykonują podczas zajęć lub poza nimi. Dla higieny mózgu to wskazane, by zastosować odskocznię od czytania, rozmawiania lub rozwiązywania ćwiczeń.

5. OSWOJENIE ZE STRESEM

Pozytywne podejście naturalnie można osiągnąć poprzez wielokrotne zetknięcie się z testami. Po takich regularnych „zderzeniach” nasza skóra robi się twardsza, a doświadczenie powszednieje.

Jeśli jeszcze dodatkowo osiągniemy nirwanę, która polega na tym, że przestaniemy obawiać się swoich błędów, a wręcz oswajać się z nimi, to już połowa sukcesu. Pomaga też zrozumienie jak bardzo na błędach człowiek się uczy – badania mówią jednoznacznie. Seria eksperymentów na Uniwersytecie Kalifornijskim (Kornell, Hays, Bjork, 2009) pokazała, że porównywanie własnych niepoprawnych odpowiedzi z właściwymi dało o wiele lepsze rezultaty, niż kolejne zapoznawanie się z tym samym materiałem.

Morał z tego jednoznaczny – chcesz coś lepiej zapamiętywać – testuj siebie zadając sobie pytania z tej treści. Lub skorzystaj z pomocy lektora, który takie testy przygotuje.

O autorze:

Piotr Tryhubczak

Business English Teacher, lingwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Angielska. Pasjonują go niezmiennie języki obce i programowania oraz metody nauczania. Ukończył studium coachingu i uzyskał certyfikat ACSTH. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych od 2000 roku.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Ostrowskiego 9 lok. 211, 53-238 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner