Strona główna » Blog » False friends in English – Fałszywi przyjaciele w angielskim

False friends - Fałszywi przyjaciele w angielskim

n,mc

Czy pension to pensja, rapport to raport a chef to szef? Niestety, język angielski nie ułatwia nam nauki, nawet jeśli ma w zasobie swoich słów idealnie brzmiący odpowiednik polskiego wyrazu. Takie słowa-pułapki to false friends - są łudząco podobne do polskich słów, ale znaczenie mają zupełnie inne lub wręcz niebezpiecznie różne.

Definicja "false friends"

Słownik Cambridge Dictionary definiuje pojęcie "false friends" jako wyraz mylony z innym w ojczystym języku kursanta, ponieważ jest podobny brzmieniowo lub w zapisie: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/false-friend

False friends - lista najpopularniejszych słów

False friends, które są najczęściej mylone przez Polaków, to: 

chief <=> chef <=> boss wódz albo główny <=> główny kucharz <=> szef
actual <=> up-to-date, valid właściwy, faktyczny <=> aktualny
actually <=> up to date, now, nowadays właściwie, faktycznie <=> aktualnie, obecnie
magazine <=> warehouse czasopismo, magazyn <=> magazyn (np. sklepowy)
conductor <=> ticket inspector dyrygent, przewodnik <=> konduktor
sympathetic <=> nice, pleasant współczujący <=> sympatyczny
salad <=> lettuce sałatka <=> sałata
genial <=> brilliant serdeczny <=> genialny
ingenious <=> brilliant pomysłowy <=> genialny
apartment <=> suite, penthouse mieszkanie <=> apartament
eventually <=> optionally, alternatively w końcu, wreszcie <=> ewentualnie, opcjonalnie
preservative <=> condoms  konserwant <=> kondom, prezerwatywa
economical <=> economic oszczędny <=> gospodarczy, zw. z ekonomią
classical <=> classic klasyczny, klasycystyczny <=> typowy
hazard <=> gambling niebezpieczeństwo <=> hazard
fatal <=> bad, lousy, śmiertelny <=> kiepski, fatalny
lecture <=> reading wykład <=> lektura
lunatic <=> somnambulist, sleepwalker szalony <=> lunatyk
herb <=> coat of arms zioło <=> herb
pathetic <=> pompous, bombastic żałosny <=> patetyczny, podniosły
baton <=> chocolate bar batuta <=> batonik
competence <=> competition kompetencja <=> konkurencja
competent <=> competitive kompetentny <=> konkurencyjny
rapport <=> report relacja <=> raport
pension <=> salary emerytura <=> płaca, wypłata
combine <=> fiddle, be up to sth łączyć <=> kombinować
line <=> rope linia, kolejka <=> lina, sznur
provision <=> commission zpis, zastrzeżenie <=> prowizja
occasion <=> bargain zdarzenie <=> okazja cenowa
expertise <=> expert analysis wiedza merytoryczna <=> ekspertyza
consequent  <=> consistent następujący <=> konsekwentny
dress <=> tracksuit, sportswear sukienka <=> dres sportowy

Przykładowe zdania z „false friends”

Zobacz, jak właściwie posługiwać się słówkami-fałszywmi przyjaciółmi w zdaniu.

"Dear chief" is not the best way to call your boss. "Wodzu" to nie jest najwłaściwszy sposób nazywania szefa.
A chef is a boss of a restaurant kitchen. Szef kuchni zarządza drużyną kucharzy.
Do you actually know what is happening nowadays? Czy ty właściwie wiesz, co się teraz dzieje?
There were a lot of magazines in our warehouse. W naszym magazynie było dużo magazynów.
Before he became an orchestra conductor, he used to be a ticket inspector. Zanim został dyrygentem orkiestry, był kontrolerem biletów.
Try to be sympathetic to the people who are hurt, not only nice. Staraj się być dla skrzywdzonych współczujący, a nie tylko miły.
We can make some salad from this lettuce. Z tej sałaty możemy zrobić trochę sałatki.
The number you gave me is not valid. This is his actual number. Numer, który mi podałeś, jest nieaktualny. To jest jego faktyczny numer.
This guy is brilliant but at the same time not very genial. Ten facet jest błyskotliwy, ale jednocześnie niezbyt przyjemny.

WIęcej przykładów false friends wraz ćwiczeniami znajdziesz w specjalnie przygotowanym przez nas pdf-ie:

O autorze:

mgr Piotr Tryhubczak

Business English Teacher, lingwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Angielska. Pasjonują go niezmiennie języki obce i programowania oraz metody nauczania. Ukończył studium coachingu i uzyskał certyfikat ACSTH. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych od 2000 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner