Strona główna » Blog » Jak napisać odpowiedź na email po angielsku?

Jak napisać odpowiedź na email po angielsku?

business email reply

W związku z tym, iż e-mail jest zwięzłą, dość szybką formą komunikacji, ważne jest, by upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje zostały w nim zawarte oraz że ton wypowiedzi jest odpowiedni i dostosowany do sytuacji.

E-mail może być krótki i mieć nieformalną formę, może również przybrać dłuższą formę i mieć bardziej formalny ton, podobny do listu. Cele e-maila mogą być rozmaite:

 • uzyskanie lub przekazanie informacji
 • prośba o wykonanie czegoś
 • przekazanie wytycznych lub instrukcji
 • potwierdzenie ustalonego planu, który uprzednio został przedyskutowany w rozmowie telefonicznej
 • przesłanie dokumentów, np. raportów.

Kluczowe kwestie, które są istotne przy pisaniu e-maila dotyczą używanego języka oraz stylu, tworzenia samej wiadomości jak również udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli chodzi o język oraz styl należy pamiętać, by e-mail był zwięzły oraz by używać krótkich zdań oraz nieskomplikowanych struktur. Pisząc e-maila nie należy używać wielkich liter (CAPS LOCK), gdyż może być to odebrane jako przejaw agresji i krzyku. Pisząc instrukcje oraz prośby istotne jest, by używać uprzejmego i kulturalnego języka. E-maile do osób wyższych rangą w strukturze organizacji oraz osób, których nie znamy, powinny być formalne. Z kolei, e-maile do osób z którymi pracujemy mogę przybrać formę półoficjalną. Jeśli piszemy do klienta, dostawcy lub osoby, z którą współpracujemy i dobrze się znamy, możemy konstruować nasze wypowiedzi w mniej formalny sposób.

To może zabrzmieć jak truizm, ale przed wysłaniem e-maila, należy go zawsze przeczytać i odpowiedzieć sobie na pytanie czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje. Równie ważne jest sprawdzenie gramatyki, interpunkcji oraz czy styl wypowiedzi dostosowany jest do odbiorcy.

E-mail należy rozpocząć od przekazania kluczowych informacji, a te mniej ważne zostawić na koniec.

Odpowiadając na maila należy używać jasnych i klarownych sformułowań oraz unikać odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Pisząc formalnego maila w komunikacji biznesowej należy trzymać się standardowego formatu, który powinien zawierać:

 1. nazwisko osoby wysyłającej e-mail (From: Lou Patos)
 2. nazwisko osoby, do której e-mail jest adresowany (To: Rachid Akkouch)
 3. adresy e-mail innych osoby, które powinny otrzymać kopię e-maila (Cc: Mike Fernandez)
 4. datę oraz godzina wysłania e-maila (Sent: 21 August 2022_9:30)
 5. temat wiadomości e-mail (Subject: Re: Sales meeting)
 6. podpisany załącznik, jeśli dołączamy go do wiadomości (Attachment: Sales figures)
 7. przywitanie (Hi Rachid)
 8. treść e-maila ( It was good to see you at the sale meeting yesterday. I’ve attached the sales figures that you wanted. Let me know if you need any more information.)
 9. Zakończenie (Best wishes)
 10. Imię/ imię i nazwisko osoby wysyłającej e-mail (Lou/ Lou Patos)
Przydatne wyrażenia przy pisaniu e-maila Forma oficjalna Forma półoficjalna
Przywitanie Dear Mr. / Mrs. / Ms. / Miss Williams

Dear Sir / Madam

Hello!

Hi Frank

Podziękowanie Thank you for sending… Thanks for the…

I got your mail, thanks.

Przeprosiny We are sorry that the documents are late.

Please accept our apologies.

Sorry the documents are late.

Sorry I didn’t get back to you yesterday but…

Prośba Could you pleae send me a new price list? Can you send me a new price list, please?
Proszenie o informacje I would like some information about… Can I have some information about…
Udzielanie informacji Please find attached the information you required. Here’s the information that you wanted.
Zdanie podsumowujące I look forward to hearing from you. Hope to hear from you soon.
Zakończenie Yours sincerely

Yours faithfully

Best wishes

Regards

All the best

PRZYKŁADY:

Mail mniej formalny:

Hi Patricia,


It was good to see you at the sales meeting yesterday. I’ve attached the sales figures that you wanted.

Let me know if you need any more information.

Best wishes
Lou
Mail bardziej oficjalny:

Dear Mr. Smith,


Thank you for your mail. I have checked to find out why your order hasn’t been delivered and it seems we haven’t received the payment yet. I am sending you a copy of our contract which states that all payments must be made in advance.

Please accept our apologies if that hadn't been made clear. If you wish to cancel your order, please let me know ASAP.

Yours sincerely,
Michael Hart

O autorze:

Piotr Tryhubczak

Business English Teacher, lingwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Angielska. Pasjonują go niezmiennie języki obce i programowania oraz metody nauczania. Ukończył studium coachingu i uzyskał certyfikat ACSTH. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych od 2000 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner