Strona główna » Blog » IDIOMY – Don’t get me wrong – najprzydatniejsze wyrażenia idiomatyczne po angielsku

IDIOMY - Don’t get me wrong - czyli najprzydatniejsze wyrażenia idiomatyczne po angielsku cz.1

happy as a cloud idiom angielski

Każdy z nas, uczących się języka angielskiego, zapewne często odnosi wrażenie, iż ani opanowana gramatyka, ani słownictwo, które znamy, nie pozwalają nam mówić naturalnie i swobodnie, z użyciem wyrażeń, które tak często słyszymy w serialach, filmach czy piosenkach. Wielu z uczących się zastanawia się więc, dlaczego po tylu latach nauki języka nasze wypowiedzi wciąż nie są swobodne, nie-książkowe i nie-szkolne?

Wyrazy takie jak happy, as czy a cloud są większości z nas bardzo dobrze znane, ale co oznaczają razem, połączone w określenie happy as a cloud?

Uczymy się na pamięć wszystkich słówek określających relacje rodzinne (grandmother, brother-in-law, second cousin, niece and nephew…), ale nie potrafimy powiedzieć rzeczy tak przydatnych, jak „to mnie nie dziwi”, „mam to w nosie”, „nic mnie to nie obchodzi”, nie mówiąc już o powiedzeniach typu „wszystko dobre, co się dobrze kończy” albo „kto raz się sparzy dmucha na zimne”. To zwroty, których w języku polskim używamy niemal codziennie. Wydają się proste, wręcz oczywiste. Kiedy jednak chcemy powiedzieć coś takiego po angielsku, nic sensownego nie przychodzi nam do głowy.

Podręczniki do nauki języka angielskiego są w dzisiejszych czasach coraz lepsze, coraz bardziej wszechstronne i urozmaicone. Niektóre są wręcz wyśmienite, jednak część z nich nadal nie wyjaśnia, z czym zestawić czasowniki takie jak do, make czy take. Nie mówią też, że, np. „czarno-biały” to nie „black-white”, ale „black and white”.

Dlatego poniżej znajdziecie kilka przydatnych, potocznych zwrotów oraz idiomów. Bierzcie albo nie: take it or leave it.

happy as a cloud idiom angielski

happy as a cloud - cieszyć się jak dziecko

"How’s Martha?"

"Happy as a cloud, she says. She loves her job in the Creative Department."

make my day - uszczęśliwić mnie, sprawić mi wielką radość

Bardzo popularne powiedzenie używane w trybie rozkazującym i w czasie przeszłym, często również z ironią.

A: "I’m afraid I’ve got some news for you."

B: "Go on, make my day."

idiomy made my day
idiomy gets on my nerves annoyed cat

(that really) gets on my nerves - (to naprawdę) działa mi na nerwy

Wyrażenie przyda się zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie możemy znieść czyichś nawyków lub zachowania

"What really gets on my nerves is the way you never ever switch off a light when you leave a room."

to hit the sack - walnąć się spać, uderzyć w kimono

Swobodny sposób powiedzenia, że idziemy położyć się spać. Dosłownie to hit the sack znaczy „paść na worek”, co wskazuje na ludowe pochodzenie tego powiedzenia.

"Oh, is that the time? I think we’d better hit the sack, don’t you?"

idiomy hit the sack
idiomy heart of gold

to have a heart of gold - mieć złote serce

W języku angielskim znaczy dokładnie to samo, co w polskim: być dobrym, życzliwym, mieć dobre serce.

"I know she can give the impression at times that she’s a difficult person, but she really does have a heart of gold, you know."

to read between the lines - czytać między wierszami

Wyrażenie znane nam wszystkim. W wersji angielskiej akcentujemy wyrazy read i lines.

"It seems as though she’s quite content with her new situation, but if you read between the lines I think she’s asking for help."

idiomy between the lines pomiędzy wierszami
idiomy worst case mine w najgorszym wypadku

(in the) worst-case scenario - w najgorszym wypadku

Przeciwieństwo (in the) best-case scenario.

"It is our belief that, in the worst-case scenario, we’ll be able to reach the trapped miners in 10 days. In the meantime, we can try to get food and water to them to keep them alive."

to go Dutch - podzielić się wydatkami/rachunkiem

Z tego zwrotu moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że Holendrzy niespecjalnie lubią płacić za innych. Nie potwierdzamy tego. Wyrażenie to stosuje się najczęściej jako propozycję, poprzedzając je np. why don’t we, shall we itp. Częściej spotykane w brytyjskim angielskim.

idiomy go Dutch podzielić się rachunkiem

"Thanks for inviting me but this restaurant is quite expensive. Why don't we go Dutch on the bill?"

idomy save something for a rainy day

to save (something) for a rainy day - oszczędzać (coś) na czarną godzinę

Powiedzenie odnoszące się przede wszystkim do pieniędzy, choć może dotyczyć także innych wartościowych rzeczy.

When my gramdfather died and left us some money, my brother bought a new car, my sister went on a cruise in the South Pacific, and I decided not to touch it and save it for a rainy day. You never know.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner