Strona główna » Blog » Kurs HR English cz.2 – ZWALNIANIE

Kurs HR English cz.2 - ZWALNIANIE

fire somebody zwalniać kogos

Podczas gdy proces zatrudniania kompetentnych pracowników to ogromne wyzwanie dla firm, które walczą o pozyskanie najlepszej kadry i zapewnienie jej stabilności i możliwości rozwoju, jeszcze trudniejszą przeprawą często okazuje się bolesny proces zwolnień; nie tylko pracownicy obawiają się ‘tej’ rozmowy.

Aby zwolnienie pracownika było uzasadnione i odbywało się zgodnie z zasadami cięć uzasadnionych, spełnione muszą zostać pewne warunki:

  • praca pracownika staje się zbędna ze względu na zmiany w wymaganiach operacyjnych firmy;
  • pracodawca wywiązał się z wszelkich zobowiązań zawartych w umowie bądź porozumieniu zakładowym, dotyczących konsultacji w sprawie zwolnienia;

Czasem ze względu na okoliczności, np. kryzys finansowy, zapaść, inflację lub zdarzenia szczególne (jak pandemia, epidemia, krach) staje się konieczne przesunięcie lub przeniesienie pracownika na inne stanowisko w ramach danej firmy lub jej oddziału w innej lokalizacji.

Gdy takie rozwiązanie nie wchodzi w grę i nie ma rady i trzeba pracownika zwolnić, najlepiej zrobić to w sposób ustrukturyzowany, zgodnie z przyjętym formalnie procesem, tak, aby żadna ze stron nie poczuła się osobiście źle potraktowana. Taki formalny i obiektywny sposób przekazywania niemiłych wiadomości gwarantuje prawdopodobnie najbardziej neutralną interakcję pracownik-pracodawca.

how to fire somebody

Zwolnienia trudne:

Niemniej jednak, nie wszystkie zwolnienia pozwalają by pracownik i pracodawca rozeszli się w zgodzie. Gdy zwolnienie wiąże się z postępowaniem dyscyplinarnym, staje się ono podwójnym wyzwaniem dla obu stron, które walczą o swoje racje - a często też o bezpieczeństwo finansowe i zachowanie reputacji.

Jeśli redukcja stanowisk w firmie nie wiąże się z przestojem w działalności gospodarczej wynikającym z nieprzewidzianej sytuacji rynkowej, zamknięciem działalności, generalnym outsourcingiem lub nadzieją na poprawę efektywności w wyniku redystrybucji obowiązków, rozmowa jaką przyjdzie nam odbyć z pracownikiem na pewno wymaga bardziej zaangażowanego przygotowania.

Zgodnie z zachodnimi procedurami, stosowanymi w większości międzynarodowych firm i korporacji w Stanach Zjednoczonych lub Zjednoczonym Królestwie, a także coraz bardziej popularnymi w lokalnych korporacjach, aby pracownika można było zwolnić dyscyplinarnie, po stronie pracodawcy (!) leży obowiązek co najmniej trzykrotnej próby rozwiązania konfliktu, który stanowi podstawę zwolnienia. Oznacza to, że to pracodawca powinien zainicjować proces polepszenia istniejącej współpracy i to ze strony pracodawcy powinna wyjść inicjatywa pomocy pracownikowi w osiągnięciu oczekiwanego poziomu i kompetencji.

Oczywiście, gdy pracownik celowo działa na szkodę firmy i ostentacyjnie nie stosuje się do zasad obowiązujących w firmie, lub konsekwentnie nie podporządkowuje się polityce firmy względem innych pracowników lub jej Klientów, przywileje kończą się tak szybko, jak cierpliwość naszego zwierzchnika. Jakkolwiek kuszące w takich sytuacjach jest wyrzucenie sobie nawzajem swoich słabości i przywar, ważne jest, by nie palić za sobą mostów i rozstać się w atmosferze porozumienia, niezależnie od tego, jak naciągany ten powierzchowny ‘pokój’ może się nam wydawać. Dla wielu młodych poszukiwaczy pracy to właśnie sposób radzenia sobie pracodawcy z sytuacjami dramatycznymi (jak zwolnienia, redukcje lub zastój działalności) stanowią największą wizytówkę firmy.

HR- zwalnianie pracowników, REDUNDANCIES vocabulary:

Słowo / wyrażenie Tłumaczenie Przykład
“Don’t waffle” Nie owijaj w bawełnę, bądź konkretny Don’t waffle when you need to fire somebody. Break the news quickly.
“Drag your feet” Zwlekać z decyzją, ociągać się A good manager shouldn’t drag their feet about firing an incompetent employee.
“To pick up the slack” przejmować pałeczkę, brać sprawy w swoje ręce; czasem: naprawiać czyjeś błędy The team had to pick up the slack long after Steven had been terminated.
A month's notice Miesięczne wypowiedzenie To give a month's notice
A poor performer Osoba niespełniająca wymogów, niekompetentny pracownik Steve was such a poor performer that even sweet Mary was sick of him.
Appraisal Ocena, Analiza Performance appraisal, Annual Appraisal
Be held accountable Być pociągniętym do odpowiedzialności Steve was held accountable for his financial mistakes.
Cause Powód, przyczyna Always give a just cause for your decision.
Compassion Zrozumienie, empatia Show compassion
Consideration Rozwaga, rozważenie We should take it into consideration
Cumbersome Uciążliwy, pracochłonny A cumbersome process
Deficiency Niedociągnięcie, brak A visible deficiency
Deliver bad news Przekazać złe wieści I hate delivering bad news, but we must prepare for huge budget cuts.
Grave* Ciężki, poważny A grave negligence
Interests* Korzyści, dobro It’s in your interest to fire this therapist! He is not helping you at all!
Justify Uzasadnić to justify your decision
Let somebody go* Zwolnić kogoś ze względu na niekompetencję After Mary had failed to inform our clients about the new pricelist, we had to let her go.
Manage the process Przeprowadzić proces, poradzić sobie z procedurą To manage a process of company takeover
Negligence Zaniedbanie, niedopatrzenie Due to your negligence, the patient has died.
Paycheck Wypłata, odcinek płacowy Living paycheck-to paycheck (żyć od wypłaty do wypłaty)
Recurring Nawracalne, powtarzalne, regularne A recurring team meeting
Shift blame Zwalać na kogoś winę Mary wanted to shift the blame away from herself and snitched on Steve.
Snitch Donieść na kogoś, (pejoratywne) Steve is not only incompetent, but he also snitches on his colleagues!
Termination Zwolnienie, zakończenie współpracy An unfair termination
The bad outweighs the good Więcej wad niż zalet, Więcej szkód niż korzyści Sadly, with Steven, the bad outweighs the good and we have to let him go.
To fire somebody Zwolnić kogoś It’s hard to fire your friends- that’s why I never work with people I drink with!
Transparent Przejrzysty, uczciwy A transparent process

 

O autorce:

Olga Abarghouei Nejad

Językoznawca, tłumacz i autor powieści kryminalnych; lektor języków szwedzkiego i angielskiego,  ukończyła studia filologiczne w zakresie lingwistyki i literatury w Falun w 2012r
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner