Strona główna » Blog » Prepositions of time, czyli jak powiedzieć KIEDY coś ma miejsce

Prepositions of time, czyli jak powiedzieć KIEDY coś ma miejsce

Przyimki w języku angielskim

Prepositions (czyli przyimki) to trudny temat dla Polaków. Większość osób zna zasady związane z używaniem przyimków w swoim ojczystym języku, ale gdy przychodzi do używania ich w języku angielskim, wielu uczących się doświadcza kłopotów. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że często kursanci próbują  tłumaczyć dosłownie z języka polskiego  na angielski, co akurat w przypadku przyimków może być kiepską strategią. Drugim powodem trudności jest fakt, że wybór konkretnego przyimka może zależeć od paru czynników, przy czym znaczenie przyimka niekoniecznie jest najważniejsze.

Przyimki czasu: IN, ON, AT

W tym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób używać TIME prepositions w języku angielskim, abyś mógł wykorzystać je prawidłowo w swoich wypowiedziach. Temat przyimków związanych z czasem podzieliliśmy na dwie części. W tej zajmiemy się określaniem, jak powiedzieć KIEDY coś się wydarza lub wydarzyło. Druga część będzie mówić o tym, jak powiedzieć JAK DŁUGO coś trwało.

W języku angielskim mamy trzy podstawowe przyimki, wykorzystywane do określenia KIEDY coś się wydarzyło. Są to: ON / IN / AT.

W przypadku przyimków czasowych, wybór właściwego zależy od kategorii jednostki czasu, o jakiej mówimy. Dlatego dobrze jest zapamiętać podział na te kategorie, bo ułatwi nam to potem dobór odpowiedniego time preposition.

Przyimki czasu - przykłady

Spójrzmy na przykłady:

ON

 • They decided to meet on Monday.
 • She was born on 11th January.
 • Shall we meet on Valentine’s Day?
 • The boss told us the news on Friday morning.
 • I started working here on 1st April 2022.
 • What are you going to do on your birthday?

IN

 • The CEO decided to launch the project in January.
 • IKEA was founded in 1943.
 • I really hate working in the evening.
 • They met in spring and were already married in winter of the same year.
 • Jane Austen was born in the 18th century.
 • Bell-bottoms became popular in the 70s.

AT

 • What time shall we meet? At 6 o’clock or later?
 • Recently I have been having problems sleeping at night.
 • What did you do at the weekend? (AmE: on the weekend)
 • Our family gets together at Christmas every year.

Przyimki czasu - kategorie

Kiedy przyjrzymy się powyższym przykładom, możemy zauważyć pewne prawidłowości.

ON - używamy z dniami, przy czym nie ma znaczenia, w jaki sposób ten dzień określimy: czy nazwą dnia (on Monday), czy datą (on 11th January) czy nazwą zwyczajową dnia (on Valentine’s Day, on my birthday). Dodatkowo, kiedy określamy dzień oraz jego porę, również wybieramy on (on Friday evening)

IN - używamy w dwóch przypadkach:

 • z porami dnia (in the morning / in the afternoon, in the evening). UWAGA: wyjątkiem jest AT night.
 • używamy do dłuższych jednostek czasu, czyli miesięcy (in January), pór roku (in winter), lat (in 1943), dekad (in the 70s), stuleci (in the 18th century) oraz jeszcze dłuższych okresów czasu, np er geologicznych (in the Paleozoic).

AT - używamy w 3 odmiennych kategoriach czasowych:

 • razem z godziną (at 6 o’clock), niezależnie jak tę godzinę wyrażamy (at midnight, at noon).
 • razem z okazjami, które trwają dwa dni lub dłużej; chodzi tu o różnego rodzaju święta, na przykład święta Bożego Narodzenia (at Christmas), święta Wielkiej Nocy (at Easter), albo po prostu weekend (at the weekend). UWAGA: w wersji amerykańskiej weekend łączy się z przyimkiem on (on the weekend).
 • at night - wyjątek dotyczący pór dnia, które zwykle łączą się z IN

THIS, LAST, NEXT

Jednym z wyjątków od wyżej wymienionych zasad jest sytuacja, kiedy używamy słów: last / this / next. W takim przypadku znikają wszystkie przyimki i używamy samych tych słów z resztą frazy. Spójrzmy na przykłady:

 • We went on a trip to the mountains last Monday (NOT: on last Monday)
 • What are you going to do next weekend? (NOT: at next weekend)
 • Our team is working on a very demanding project this month. (NOT: in this month)

Tabelka podsumowująca

ON IN AT
 • days (on Monday, on Christmas Eve)
 • dates (on 1st July)
 • days with parts of the day (on Monday morning)
 • centuries (19th century)
 • decades (in the 70s)
 • years (in 1999)
 • seasons (in spring)
 • months (in January)
 • parts of days (in the evening)

(except: at night)

 • hours (at 6 o'clock)
 • at the weekend
 • at Christmas / Easter
 • at night
this / last / next: NO time preposition (this summer / last Monday / next weekend)

Pamiętajmy zatem, umawiając się przy następnej okazji z naszymi zagranicznymi klientami lub rozmawiając z kontrahentami, aby używać poprawnych form przyimków czasowych. See you next time!

 

O autorce:

Beata Szeruga

Business English Teacher, absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonatka rozwoju osobistego, uwielbia dzielić się wiedzą i udoskonalać procesy. Uczy języka angielskiego od 1998 roku oraz pomaga w rozwoju dorosłych od ponad 12 lat. Obecnie zgłębia tajniki marketingu online oraz współtworzy nowe produkty i usługi dla Prolang.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner