Strona główna » Blog » 7 wyrażeń z GET, którymi zabłyśniesz w pracy

7 wyrażeń z GET, którymi zabłyśniesz w pracy.

GET – co to właściwie znaczy? Dostać, zdobyć, stać się, zrozumieć? Okazuje się, że czasownik GET może sprawiać wiele trudności uczącym się, zwłaszcza na niższych poziomach - często są oni zaskoczeni, ile może mieć użyć i znaczeń!

Znaczenie GET zależy między innymi od przyimków i rzeczowników, które z GET zestawimy. Właściwa kombinacja pozwoli ci mówić precyzyjniej i brzmieć bardziej naturalnie. Sprawdź te 7 przydatnych wyrażeń i zrób świetne wrażenie na kolejnym spotkaniu! Let’s get started!

Grafika do artykułu o GET

1. get your business off the ground - ruszać z miejsca, nabierać rozmachu

The only way to get your business off the ground is to design a really good app.

Zaprojektowanie dobrej apki jest jedynym sposobem na ruszenie twojego biznesu z miejsca.

2. get down to business - zabrać się za coś, wziąć się do roboty

Okay, that’s enough chit chat. Let’s get down to business!

Dobra, starczy tych pogaduszek. Bierzmy się do roboty.

3. get through to someone - dodzwonić się, w końcu się skontaktować

It took 3 days and 10 phone calls to get through to the boss.

Trzeba było trzech dni i dziesięciu telefonów, żeby dodzwonić się do szefa.

4. get ahead of the competition - wyprzedzić konkurencję

Publishing the Valentine’s Day ad tomorrow will let us get ahead of the competition.

Jeśli opublikujemy reklamę walentynkową już jutro, pozwoli nam to wyprzedzić konkurencję.

5. get along with - dobrze się dogadywać z

I like everybody in the office but for some reason I just can’t get along with the accountant.

Lubię wszystkich w biurze, ale z jakiegoś powodu po prostu się nie dogaduję z księgowym.

6. get out of doing something - wykręcić się, wymigać się od czegoś

Donating blood is a good deed AND an even better way to get out of that presentation on Friday.

Oddanie krwi to dobry uczynek i świetny sposób na wykręcenie się od tej prezentacji w piątek.

7. get away with something - ujść na sucho

You won’t get away with any errors. Everything is double checked.

Żadne błędy nie ujdą ci na sucho. Wszystko jest sprawdzane dwukrotnie.

Czy pracownicy w Twojej firmie aktywnie używają wyrażeń z 'get'?

Sprawdź jak uczą się pracownicy firm:

Lub zamów wycenę kursu:

Pytania sprawdzające

Jeśli chcesz się sprawdzić i przećwiczyć powyższe zwroty, odpowiedz na poniższe pytania, a przy najbliższej okazji zabłyśnij w pracy swoją znajomością użyć czasownika GET!

  1. What steps do you need to take to get your business off the ground?
  2. Have you tried various methods to get through to someone but still haven't succeeded?
  3. What strategies does your company use to get ahead of the competition?
  4. Are you having trouble getting along with your coworkers or colleagues?
  5. What excuses have you used to try to get out of doing something in the past?
  6. Have you ever successfully got away with something without being caught?
  7. How do you prioritize your tasks and responsibilities when trying to get down to business?

Czy chcesz przećwiczyć wyrażenia z 'get' w komfortowych warunkach?

Zamów pakiet godzin indywidualnych:

O autorce:

Xenia Kim

Metodyk, lingwistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia rosyjska. Zajmuje się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pasjonują ją innowacyjne, nieszablonowe metody nauczania. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych w Polsce i za granicą od 2017 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner