Strona główna » Blog » Kolokacje i idiomy biznesowe

Kolokacje i idiomy biznesowe

Język biznesu to język idiomów, kolokacji i zwrotów, których często nie da przetłumaczyć się słowo po słowie. W języku angielskim, który często nawet w codziennych sytuacjach zaskakuje kolokacjami i abstrakcyjnymi idiomami - jak na przykład tajemniczy Bob, który “jest naszym wujem” w zwrocie “... and Bob’s your uncle!”, który oznacza po prostu, że coś jest wbrew pozorom bardzo łatwe - te biznesowe kolokacje i idiomy wymagają specjalnej uwagi. Poniższe przykłady (oraz praktyczne ćwiczenia!) powinny pomóc w rozwikłaniu biznesowych zagadek, jakie często stanowią powszechne angielskie zwroty które znaleźć można w mailach, raportach, analizach czy też usłyszeć podczas briefingu (czyli krótkiego codziennego spotkania) albo biznesowych workshopów (czyli szkoleń).

Grafika kolokacje biznesowe Olga

Idiomy w biznesie

Jednymi z najciekawszych kolokacji językowych są niewątpliwie idiomy, które zrozumieć można wyłącznie jako całość - nie da się ich przetłumaczyć dosłownie. Wiele z tych zwrotów sprawia, że komunikacja jest bardziej naturalna lub, gdy chcemy zrobić wrażenie, pomaga pokazać, że “we mean business, czyli że traktujemy sprawy poważnie, nie przyszliśmy tu żartować.

Poniższe zwroty rzucą światło na biznesowe idiomy, które warto włączyć do swojego biznesowego lexis.

IDIOM Znaczenie Przykład
to do something by the book działać zgodnie z przepisami, bez fuszerki We must do it by the book this time; the last audit revealed a lot of irregularities.
it's a long shot  (to) ma małe szanse powodzenia, to bardzo mało prawdopodobne (ale warto spróbować) Well, it's a long shot, but we could always ask the bank to give us more time to pay off the loan.
to corner the market dyktować warunki (w branży) Wow, did you see the news? GLOBBO has cornered the market and become the biggest exporter in Europe!
red tape formalne procedury, biurokracja, 'papierologia' Cutting red tape will truly help small firms and the self-employed.
my hands are tied nic nie mogę w tej sprawie zrobić, lub: to nie ja decyduję I'm sorry, Carl, my hands are tied: only the CEO can make such decision.
(be) up in the air nic nie jest pewne, jeszcze nie ma co świętować Let's not celebrate too soon while the contract is still up in the air. We'll pop the champagne once they sign.
to learn the ropes poznać zasady działania firmy, biura, wdrożyć się w system Steven, you cannot come to the new office and do things your way - you must learn the ropes first!
to cut corners robić po łebkach, oszczędzać na jakości Cutting corners is going to cost us much more in a long run - we really should invest in the best gear to avoid accidents.
from the ground up (zbudować, stworzyć) biznes od zera, być pionierem Mr Graham created this company from the ground up in the 1920s, becoming a pioneer in the industry!
the bottom line ostateczny zysk, 'co z tego mam' The only thing that interests our investors is the bottom line - they don't care how we do it, they care how much we make.
to get/ bring somebody up to speed poinformować kogoś o bieżącej sytuacji, przekazać najnowsze informacje Let me bring you up to speed on the latest contract.

Kolokacje biznesowe

Wiele kolokacji biznesowych to też połączenia wyrazów, które rzadko funkcjonują w codziennym języku lub mają inne znaczenie w niezobowiązującej rozmowie: dla pracownika korporacji lub urzędu, słowo tender (przetarg) oznaczać będzie coś zupełnie innego niż dla Elvisa, który prosił w balladzie swą ukochaną, by “kochała go czule, kochała go prawdziwie,” ( w piosence Love me tender, love me true). Wiele z takich zwrotów przydatnych w rozmowie biznesowej znajduje się w poniższej tabeli, a aby upewnić się, że kolokacje te zostaną użyte poprawnie przy następnym spotkaniu w pracy, dołączamy praktyczne zadanie.

annual - coroczny, roczny

  • annual evaluation, annual turnover, annual bonus

lay off - zwolnić, zredukować

  • lay off production employees, lay off several managers

go bankrupt - zbankrutować

go into (the market) - wejść na rynek

go into business - wejść w daną branżę

dismiss - odprawić, zignorować

  • dismiss the risks, dismiss the warning, dismiss the secretary

launch - zainicjować, uruchomić, rozpocząć

  • launch a new product, launch a project, launch a line

cease - zatrzymać, wstrzymać

  • cease operations, cease cooperation, cease production

a deal - umowa

  • make a deal, sign a deal, offer a deal

a loss - strata

  • suffer a loss, be at a loss, register a loss

offer - propozycja, lub proponować

  • make an offer, offer a deal, offer compensation, reject an offer

Zadanie praktyczne

Uzupełnij zdania podanymi poniżej wyrazami (w zmienionej formie jeśli jest taka potrzeba) tworząc poprawne kolokacje biznesowe. Nie wszystkie wyrazy muszą być wykorzystane!

A DEAL - LAY OFF - DISMISS AN - LAUNCH A NEW - BANKRUPT - PRODUCT - TRADING - OFFER - CLOSE - CEASE - ANNUAL - PARTNERSHIP - TURNOVER - A LOSS - A MEETING - GO INTO - POINT - COME TO THE

1) The company's ___________ meeting is scheduled for next week to discuss the financial performance of the past year.

2) The company has decided to ___________ several employees due to restructuring.

3) The store had to ___________ its doors due to poor sales and increasing expenses.

4) The company decided to ___________ the software industry by launching a new digital product.

5) The CEO announced that the company would ___________ operations in the international market to cut costs.

6) The manager had to ___________ an employee for repeated policy violations.

7) The company's ___________ suffered a significant ___________ due to economic downturn.

8) The company signed ___________ with a major supplier to secure the necessary resources for production.

9) We need to schedule ___________ to discuss the implementation of the new marketing strategy.

10) The company reported ___________ this quarter due to increased competition and rising costs.

11) The company is considering ___________ line of organic skincare ___________.

12) The ___________ market can be unpredictable, so it's important to stay informed.

13) The company’s failure to address mismanagement of funds and cronyism meant it soon went ___________ and its assets were auctioned off.

14) The competitor made a lucrative ___________ to acquire our company.

15) The marketing team needs to develop an effective campaign to promote the company's latest ___________.

O autorce:

Olga Abarghouei Nejad

Językoznawca, tłumacz i autor powieści kryminalnych; lektor języków szwedzkiego i angielskiego,  ukończyła studia filologiczne w zakresie lingwistyki i literatury w Falun w 2012r
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner