Strona główna » Blog » CZASOWNIKI NIEREGULARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM
czasowniki nieregularne angielski

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Put put put, cut cut cut, ale get got got?! Dlaczego czasowniki nieregularne odmieniają się tak różnie? Gramatyka języka angielskiego jest dość logiczna, przez to jej nauka jest uznawana za prostszą niż nauka np. gramatyki języka polskiego. Są jednak pewne aspekty angielskiej gramatyki, które trzeba po prostu zapamiętać. Czasowniki nieregularne są właśnie jednym z takich aspektów. Warto jednak poświęcić im czas, ponieważ bez nich nasza komunikacja po angielsku będzie po prostu niezrozumiała i osoby, z którymi będziemy rozmawiać będą mogły się tylko domyślać, że mówimy o przeszłych zdarzeniach.

Czasowniki nieregularne, to takie, które nie odmieniają się w klasyczny dla języka angielskiego sposób, czyli poprzez dodanie końcówki -ed lub -d (w zależności od końcówki podstawy czasownika). Tak tworzymy formę przeszłą dla czasów takich, jak Past Simple, Past Perfect, Present Perfect. Formę przeszłą czasowników stosujemy również m.in. w konstrukcjach językowych, takich jak: strona bierna, mowa zależna, czy tryby warunkowe (o tym, jak je tworzyć i kiedy ich używamy przeczytacie na naszym blogu, w serii artykułów poświęconych trybom warunkowym, czyli „conditionalom”).

Nieregularne formy czasowników to pamiątka z czasów kiedy angielski podlegał silnym wpływom germańskim, czasowniki stworzone później mają już regularną odmianę opisaną wyżej. Te nieregularne czasowniki oprócz formy bezokolicznikowej – Infinitive, tworzą dwie formy przeszłe – Past Tense i Past Participle. W niektórych przypadkach obie formy przeszłe są takie same, czasem forma Infinitive i Past Participle są takie same, a Past Tense inna. Są jednak też przypadki, kiedy wszystkie trzy formy są różne.

Tak, w teorii to wydaje się dość skomplikowane, zwłaszcza, że w Internecie możemy znaleźć niezliczone listy czasowników nieregularnych, zawierających setki pozycji. My przygotowaliśmy dla Was listę, w której znajdziecie najważniejsze czasowniki nieregularne. Podzieliliśmy je też na rodziny, grupy czasowników, które odmieniają się podobnie, żeby pokazać Wam, że o ile nie jest to bardzo logiczna część gramatyki, są w niej jednak pewne prawidłowości. Oczywiście na końcu artykułu znajdziecie małą niespodziankę – wersję w formie tabelki do pobrania. Warto więc doczytać ten post do końca. 😉

LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY

1. Czasowniki, które mają takie same trzy formy:

I FORMA – BEZOKOLICZNIKII FORMA – PASTIII FORMA – PAST PARTICIPLETŁUMACZENIE
betbetbetzakładać się, obstawiać
bidbidbidlicytować
broadcastbroadcast broadcast nadawać, transmitować (o audycji)
castcast cast obsadzać w roli, rzucać
costcost cost kosztować (o cenie)
cutcutcutciąć, uciąć
fitfitfitpasować
forecast*forecast forecast prognozować, przewidywać
*możliwa też jest forma z –ed
hithithit uderzać
hurthurthurtranić, zranić
letletletpozwalać
putputputkłaść
quitquitquitrezygować, rzucać (przestać coś robić)
readread*read*czytać
*wymowa jest inna
resetresetresetresetować, ustawiać ponownie
ridridridpozbywać się
setsetsetustalać, wyznaczać
shutshutshutzamknąć
splitsplitsplitrozdzielić, rozszczepić
spreadspreadspreadrozpowszechaniać, rozprzestrzeniać
upsetupsetupsetsmucić, zmartwić, zachwiać
wed*wedwedpośłubić, pobrać się
*możliwa też jest forma z –ed
wetwetwetmoczyć, zmoczyć
*możliwa też jest forma z –ed

2. Czasowniki, w których II i III forma jest taka sama:

a) II i III forma kończy się na “T”:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PASTIII FORMA – PAST PARTICIPLETŁUMACZENIE
buildbuiltbuiltbudować
burnburntburntpalić
dream*dreamtdreamtmarzyć, śnić
*możliwa też jest forma z –ed
feelfeltfeltczuć
keepkeptkepttrzymać
learn*learntlearntuczyć się
*możliwa też jest forma z –ed
leaveleftleftpozostawiać, opuszczać
lendlentlentpożyczać (komuś)
loselostlostgubić, tracić
meanmeantmeantznaczyć
meetmetmetspotykać
sendsentsentwysyłać
shootshotshotstrzelać
sitsatsatsiadać
spendspentspentspędzać
spillspiltspiltrozlewać
spoilspoiltspoiltpsuć

b) w II i III formie samogłoska zmienia się na „U”:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
digdugdugkopać
hang*hunghungwieszać
* możliwa jest też forma z –ed
spinspunspunobracać się
stickstuckstuckprzyklejać
stingstungstungużądlić
strikestrikestrikeuderzać, strajkować
swingswungswunghuśtać się, kołysać

c) w II i III formie kończa się na „ught”:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
bringbroughtbrought zabrać
buyboughtbought kupować
catchcaughtcaughtłapać
fightfoughtfoughtwalczyć
seeksoughtsoughtszukać
teachtaughttaughtuczyć
thinkthoughtthoughtmyśleć

3. Bezokolicznik i Past Participle są takie same:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
becomebecamebecomestać się
comecamecomeprzychodzić
overcomeovercameovercomepokonywać, przezwyciężać
overrunoverranoverrunnajeżdżać, przekraczać granicę
runranrunbiegać

4. Czasowniki zakończone na ‘ew’ w II formie i ‘own’ w III formie:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
blowblewblownwiać, dmuchać
flyflewflownlatać
growgrewgrownrosnąć, uprawiać
knowknewknownwiedzieć
throwthrewthrownrzucać

5. Czasowniki, które w II formie zmieniają samogłoskę na „a” i w III formie na „u”:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
beginbeganbegunrozpoczynać
drinkdrankdrunkpić
runranrunbiegać
ringrangrungdzwonić
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
stinkstankstunkśmierdzieć
swimswamswumpływać
springsprangsprungskoczyć

6. Czasowniki kończące się na ‘en’ w III formie:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
awake*awokeawokenbudzić się
*możliwa jest też forma z –ed
beatbeatbeatenbić, uderzać
bitebitbittengryźć
breakbrokebrokenłamać
choosechosechosenwybierać
drivedrovedrivenprowadzić (samochód)
eatateeatenjeść
fallfellfallenspadać
forbidforbadeforbiddenzakazywać
forgetforgotforgottenzapominać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
freezefrozefrozenzamrażać
givegavegivendawać
hidehidhiddenukrywać
mistakemistookmistakenpomylić się
overrideoverrodeoverriddenpomijać, tratować
overtakeovertookovertakendogonić, wyprzedzać
proveprovedproved, provenudowadniać
rideroderiddenjechać, pojechać
riseroserisenpowstać, rosnąć
seesawseenwidzieć
shakeshookshakenpotrząsnąć
speakspokespokenrozmawiać, mówić
stealstolestolenkraść
swellswellswelled, swollenpuchnąć
taketooktakenwziąć
wakewokewokenbudzić się
writewrotewrittenpisać

7. Czasowniki, których wszystkie formy są inne i nie można ich dopasować do żadnej z powyższych reguł:

I FORMA – BEZOKOLICZNIK II FORMA – PAST III FORMA – PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
bewas / werebeenbyć
dodiddonerobić
drawdrewdrawnrysować
foreseeforesawforeseenprzewidywać, przewidzieć
gowentgoneiść, pójść, chodzić
lieleylainleżeć
overdooverdidoverdoneprzesadzać w czymś
showshowedshowed / shownpokazywać
undoundidundoneanulować, cofnąć
wearworewornnosić
withdrawwithdrewwithdrawncofać, wycofać

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować czasowniki nieregularne w języku angielskim? Skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

Autor artykułu: Agnieszka Małek-Bohusz

1 thought on “CZASOWNIKI NIEREGULARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM”

  1. Pingback: O co chodzi w tych czasach perfect? - czyli różnica PRESENT PERFECT SIMPLE, a PRESENT PERFECT CONTINUOUS. - Szkoła językowa

Comments are closed.