Strona główna » Blog » Kurs HR English cz.1 – ZATRUDNIANIE

Kurs HR English cz.1 - ZATRUDNIANIE

HR hiring zatrudnianie nowych pracowników kurs językowy

Zarówno rekruterzy jak i nowi pracownicy stają dziś przed ogromnym rynkowym wyzwaniem: ważne jest, by w relacjach pracownik- pracodawca umieć nie tylko okazać sobie należny i należyty szacunek, ale też by obiektywnie ocenić i zrozumieć wzajemne potrzeby.

Na szczęście coraz więcej ludzi szkoli się i doskonali w zakresie Soft Skills, tak dziś potrzebnych w codziennych kontaktach ze współpracownikami, klientami i kierownikami, ale - być może przede wszystkim - coraz więcej firm pokłada również zaufanie w profesjonalnych rekruterach. Skończyły się czasy, w których tak przecież zajęci obowiązkami dyrektorzy i kierownicy sami - często na szybko - oceniali, czy dana osoba nadaje się do ich zespołu lub pod presją czasu i nawału zadań zmuszeni byli zatrudnić pierwszego kandydata, który swoją aplikacją ‘ratował zespół’ przed brakami kadrowymi!

Rekruterzy, business- partnerzy, specjaliści do spraw kadr i płac, wszyscy chcą, by znalezienie nowego pracownika - a tym samym dla nas znalezienie dobrej pracy - było efektywne, jak najmniej stresujące, a także jako proces stanowiło prawdziwą wizytówkę Firmy.

Wpis ten przedstawia a także dzięki załączonym ćwiczeniom pozwala przećwiczyć przydatne słownictwo, które warto znać i wykorzystywać podczas przeprowadzania procesu rekrutacji.

HR Hiring zatrudnianie mini-dictionary

MINI DICTIONARY:

 

Słowo / wyrażenie Tłumaczenie Przykład
to APPLY aplikować, zgłaszać się Apply FOR work
APPRAISAL ocena pracownika, (również: wycena, rozliczenie) CARRY OUT an appraisal (przeprowadzać ocenę pracowniczą)
be held ACCOUNTABLE być odpowiedzialnym za swoje decyzje He WAS HELD accountable for his decision.
ATTRITION strata zasobów (szczególnie ludzkich), redukcja Attrition DUE TO high death risk
ASSET atut, aktywa, nabytek Our new safety certificate IS our biggest asset.
BIAS / TO BE BIASED stronniczość, uprzedzenie She IS BIASED because of her negative experience.
BRIEFING odprawa, instruktaż A quick briefing before we start, gentlemen!
COMPULSORY obowiązkowe, wymagane A COMPULSORY medical test
CONDUCT postępowanie, zachowanie appropriate conduct IS EXPECTED at all times.
CONFIDENTIAL tajne, poufne All CONFIDENTIAL documents must be kept in the safe.
CREDIBLE wiarygodny a CREDIBLE source of information
DISMISS zwolnić, odprawić kogoś She was DISMISSED for stealing office supplies.
DRAW UP sporządzić, spisać draw up A CONTRACT
ENROLMENT nabór, rekrutacja Enrolment ends on June 21st.
FILL IN FOR SOMEBODY zastąpić kogoś We need someone to fill in for STEVEN; he is sick.
to FOSTER sprzyjać, popierać, wspomagać Our COMPANY fosters SUPPORTIVE WORK ENVIRONMENT.
FRAMEWORK ramy, podstawa The STRATEGIC framework
INCENTIVE zachęta, motywacja FINANCIAL incentive
JARGON żargon zawodowy, gwara Many LAWYERS use legal jargon.
to LAUNCH wprowadzać, inicjować, uruchamiać to launch a NEW RECRUITMENT CAMPAIGN
MISCONDUCT wykroczenie, niewłaściwe zachowanie be GUILTY OF misconduct, a SERIOUS misconduct
TO OUTSOURCE polegać na obsłudze zewnętrznej, korzystać z usług zewnętrznej firmy We often outsource RECRUITMENT PROCESSES.
OVERTIME nadgodziny PAID overtime
PAYROLL lista płac TO BE on the payroll
be made REDUNDANT zostać zwolnionym, stracić pracę He WAS MADE redundant due to budget cuts.
REMUNERATION wynagrodzenie za pracę, honorarium BENEFIT FROM regular remuneration
RETENTION retencja, utrzymanie poziomu (szczg. zatrudnienia) EMPLOYEE retention, retention PERCENTAGE
SALARY pensja, uposażenie a DECENT salary, a salary RAISE
SHORTAGE brak, niedobór a shortage OF SKILLED WORKERS
STAKEHOLDER udziałowiec, interesariusz TO BECOME a stakeholder
TURN DOWN odmówić, odrzucić turn down THE OFFER
VACANCY wakat, pozycja FILL the vacancy, 3 vacancies ARE AVAILABLE
WAGE płaca, 'tygodniówka' REGULAR wages, WEEKLY wages

Ćwiczenie:

HR-hiring-process-vocabulary-exercise
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner