Strona główna » Blog » FIRST CONDITIONAL – pierwszy okres warunkowy

PIERWSZY OKRES WARUNKOWY czyli: If you don’t learn it, you will regret it.

kobieta na skale - gramatyka angielska - tryby warunkowe

Przed Tobą stoją różne możliwości.. Być albo nie być. Mieć lub być. Wydawać lub oszczędzać. Jednak najbardziej pewnie chcesz wiedzieć, co stanie się, jeśli… Tę magiczną formułkę wypowiadamy, kiedy chcemy zwizualizować przyszłość, porozmawiać o możliwościach, pomówić o realnych szansach, że coś się wydarzy. Całkiem użyteczna, prawda?

W języku angielskim taką strukturą jest właśnie pierwszy okres warunkowy, który zwykle sieje strach wśród kursantów lub uczniów, ponieważ jest pierwszą enigmą na drodze do poznawania wszystkich okresów warunkowych, pierwszego, drugiego, trzeciego… Ach… conditionals. Przejdźmy do konkretów.

Pierwszy okres warunkowy składa się zwykle z dwóch zdań podrzędnych (czyli części zdania), a jedna z tych części zawiera słówka IF lub UNLESS (UNLESS oznacza „jeśli nie” - if not). Kolejność tych zdań może być jest dowolna. Poniżej ten sam przykład w dwóch odsłonach, z różną kolejnością zdań podrzędnych:

  1. If you have time tomorrow (Present Simple), I will go swimming with you (Future SImple).
  2. I will go swimming with you (Future Simple) if you have time tomorrow (Present Simple).
IF PRESENT SIMPLE, WILL BEZOKOLICZNIK (DO)
IF you HAVE time tomorrow, I WILL GO swimming with you.
Jeśli będziesz miał czas jutro, pójdę popływać z tobą.
                               lub
WILL BEZOKOLICZNIK (DO) IF PRESENT SIMPLE,
I WILL GO swimming with you IF you HAVE time tomorrow.
Pójdę popływać z tobą jeśli będziesz miał czas jutro.

Ciężko przetłumaczyć dokładnie WILL w powyższym zdaniu, ponieważ w języku angielskim łączy się on zawsze z czasownikiem, tworząc czas przyszły: I will be = będę, I will go = pójdę, I will do = zrobię, etc. Tabela ma pokazać możliwość zmiany kolejności zdań oraz jakie gramatyczne konstrukcje występują w pierwszym okresie warunkowym (first conditional, "pierwszy conditional"). Bardzo ważne:

WILL nigdy nie występuje łącznie z IF w jednej części.

W części z IF zazwyczaj stosujemy czas Present Simple (niekiedy może być to również Present Continuous lub Present Perfect). Warto również pamiętać o tym, jak tworzymy Present Simple: I go, you take, she does, he goes, it sees, we ride, you talk, they manage.

Poniżej kilka przykładów:

woman-airconditioning

If she switches on the air conditioning, she will lower temperature in her room.

airconditioning switching

If the temperature gets lower, she will work faster.

air conditioning - angielski gramatyka - okresy warunkowe

She will not work faster if the air conditioning breaks down.

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować first conditional w języku angielskim, skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

Więcej na temat pozostałych okresów warunkowych dowiesz się tutaj: second conditional, third conditional, mixed conditionals.

O autorkach:

Ewa Tryhubczak

Absolwentka filologii angielskiej i psychologii biznesu, od lat z powodzeniem łącząca obie te dziedziny w skutecznym nauczaniu języka biznesowego. Certyfikowany egzaminator TOEIC®, propaguje nowoczene metody nauczania i współtworzy platformę e-learningową VOCAbite. Autorka i współautorka materiałów dydaktycznych, w tym Business Photo Cards, wspiera lektorów naszej szkoły w nieustannym rozwoju warsztatu metodycznego.

Agnieszka Małek-Bohusz

Business English Teacher, lingwista i metodyk z pasją do swojego zawodu. Od 2008 roku prowadzi zajęcia in-company, specjalizując się w języku angielskim biznesowym i branżowym, a od 2016 pomaga też w rozwoju innym lektorom. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od zawsze interesuje się językami, kulturą i literaturą.

2 thoughts on “FIRST CONDITIONAL – pierwszy okres warunkowy”

  1. Pingback: | Szkoła językowa

  2. Pingback: ZERO CONDITIONAL - zerowy okres warunkowy | Szkoła językowa

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner