Strona główna » Blog » SECOND CONDITIONAL – drugi okres warunkowy

Drugi tryb warunkowy - Second Conditional

Co zrobilibyście, gdybyście wygrali na loterii? Gdzie pojechalibyście, gdybyście mieli 30 dni urlopu? Gdybyście mogli wykonywać dowolny zawód, co byście robili?

Second conditional drugi tryb warunkowy

 Tyle różnych możliwości, tyle scenariuszy, aż miło o nich pomarzyć. Co by było, gdyby… To zdanie pojawia się w naszej głowie, kiedy marzymy o przyszłości, gdybamy o rozwiązaniach czysto teoretycznych, spekulujemy na temat teraźniejszych sytuacji, które są dla nas mało prawdopodobne. Gdybanie, marzenie, spekulowanie, to wszystko możemy zrobić za pomocą drugiego okresu warunkowego – Second Conditional.

Jeśli First Conditional został już oswojony i nie sieje bladego strachu wśród uczniów, to Second Conditional dalej wywołuje reakcję prawie alergiczną. „Jak to Past Simple? Przecież mówimy o przyszłości!”, „Gdzie jest will?!” Ale bez paniki, nie taki drugi okres warunkowy straszny, jak pamiętacie ze szkoły.

Jak zbudować zdanie w drugim okresie warunkowym? Tak samo, jak w przypadku pierwszego okresu warunkowego, zdania w drugim okresie warunkowym składają się z dwóch części. W zdaniu nadrzędnym zawieramy warunek, natomiast w zdaniu podrzędnym wyrażamy skutki, które czekają nas wówczas, kiedy warunek zostanie spełniony. Kolejność części zdania jest dowolna. Poniżej przykład.

  1. If I won the lottery (Past Simple), I would buy a house (would + infinitive/bezokolicznik).
  2. I would buy a house (would + infinitive/bezokolicznik) if I won the lottery (Past Simple).
IF PAST SIMPLE WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
IF I won the lottery, I WOULD BUY a house.
Gdybym wygrała na loterii, kupiłabym dom.
lub
WOULD BEZOKOLICZNIK (DO) IF PAST SIMPLE
I WOULD BUY a house. IF I won the lottery.
Kupiłabym dom gdybym wygrała na loterii.

W powyższym zdaniu IF tłumaczymy jako GDYBY, ponieważ szanse na spełnienie tego warunku są bardzo małe i zazwyczaj graniczą z zerem. Skoro do tego trybu warunkowego używamy czasu przeszłego, to WILL też musimy zmienić na formę przeszłą, czyli WOULD. WOULD nie ma swojego tłumaczenia w języku polskim, ponieważ łączy się z czasownikiem, z którym jest sparowany – kupiłabym, zrobiłabym, pojechałabym, itp. Tabela obrazuje, w jaki sposób możemy tworzyć Second Conditional i w jakiej kolejności konstrukcje następują po sobie. Musimy też pamiętać, że:

a) nigdy nie łączymy ze sobą  IF i WOULD, te słowa nigdy nie pojawiają się w tej samej części zdania,

IF PAST SIMPLE WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
IF I WERE you, I WOULD APOLOGIZE to her.
Gdybym
lub
Na Twoim
był Tobą,

miejscu

przeprosiłbym ją.

b) kiedy zdanie rozpoczynamy od części zawierającej WOULD, nigdy nie dajemy przecinka przed IF.

Kolejną, równie ważną funkcją drugiego okresu warunkowego, jest udzielanie porad wcielając się w rolę osoby, której chcemy udzielić rady. Wtedy zdanie nadrzędne (z IF) odnosi się do teraźniejszości, ale jego warunek jest nie do spełnienia. W ten sposób dajemy drugiej osobie do zrozumienia, że stawiamy się w jej sytuacji, chcąc pomóc.

IF PAST SIMPLE WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
IF I WERE her, I WOULDN’T BUY that dress.
Gdybym
lub
Na Twoim
był Tobą,

miejscu

nie kupowałabym tej sukienki.
refleksyjna dziewczyna zastanawia się

W zdaniu nadrzędnym (z IF) zazwyczaj stosuje się Past Simple, jednak czasem mogą pojawić się w nim też inne struktury gramatyczne, jak również w zdaniu podrzędnym zamiast WOULD, możemy użyć innych czasowników modalnych:

IF PAST CONTINUOUS WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy warunek dotyczy teoretycznej sytuacji trwającej w danej chwili lub planów na niedaleką przyszłość.
IF you WERE WORKING today, I WOULD give you a lift to the office.
Gdybyś dzisiaj pracował, podwiozłabym Cię do biura.
IF WAS/WERE GOING TO + BEZOKOLICZNIK WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy warunek odnosi się do teoretycznego zamiaru.
IF he WAS GOING TO CALL you, he WOULD CALL you on your mobile .
Gdyby on zamierzał do Ciebie zadzwonić, zadzwoniłby na Twoją komórkę.
IF WAS/WERE TO DO WOULD BEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy chcemy wyrazić przypuszczenie.
IF they WERE TO COME to the meeting, we WOULD MOVE to a bigger conference room.
Gdyby oni przyszli na spotkanie przenieślibyśmy się do większej Sali konferencyjnej.
COULD BEZOKOLICZNIK (DO) IF PAST SIMPLE
Gdy wyrażamy pozwolenie.
I COULD take a few days off, IF the boss ALLOWED it.
Mógłbym wziąć kilka dni wolnego gdyby Szef na to pozwolił.
COULD/MIGHT BEZOKOLICZNIK (DO) IF PAST SIMPLE
Gdy wyrażamy przypuszczenie.
They MIGHT MOVE, IF they HAD more money.
Oni mogliby się przeprowadzić, gdyby mieli więcej pieniędzy.

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować second conditional w języku angielskim, skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

Więcej na temat pozostałych okresów warunkowych dowiesz się tutaj: first conditional, third conditional, mixed conditionals.

O autorkach:

Ewa Tryhubczak

Absolwentka filologii angielskiej i psychologii biznesu, od lat z powodzeniem łącząca obie te dziedziny w skutecznym nauczaniu języka biznesowego. Certyfikowany egzaminator TOEIC®, propaguje nowoczene metody nauczania i współtworzy platformę e-learningową VOCAbite. Autorka i współautorka materiałów dydaktycznych, w tym Business Photo Cards, wspiera lektorów naszej szkoły w nieustannym rozwoju warsztatu metodycznego.

Agnieszka Małek-Bohusz

Business English Teacher, lingwista i metodyk z pasją do swojego zawodu. Od 2008 roku prowadzi zajęcia in-company, specjalizując się w języku angielskim biznesowym i branżowym, a od 2016 pomaga też w rozwoju innym lektorom. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od zawsze interesuje się językami, kulturą i literaturą.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner